Ócsa Város Hivatalos Honlapja

Értesítem, hogy Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. május 31-én (szerdán) 16.00 órai kezdettel ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében

Napirendi javaslat

1. Napirend előtti felszólalások

 

2. Beszámoló az előző hónapban megtett intézkedésekről

 

3. Munkaterv szerinti napirendek

3.1. Tárgy: Mérlegbeszámoló az Önkormányzati részesedéssel rendelkező gazdasági szervezetek előző évi gazdasági eredményeiről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

3.2. Tárgy: Révfülöpi táborban üdülő gyermekek üdülési költségeinek támogatásáról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

3.3. Tárgy: Beszámoló a „Kertváros” Szociális Központ 2016. évi tevékenységéről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

3.4. Tárgy: …./2017./…./ önkormányzati rendelettervezet Ócsa Város Önkormányzat 2016. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

 

4. Aktuális napirendek:

4.1. Tárgy: .../2017.(…) önkormányzati rendelettervezet Ócsa Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról (költségvetés előirányzat-módosítás)

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.2. Tárgy: …/2017. (…..) önkormányzati rendelettervezet az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 14/2016. (IX.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.3. Tárgy: Egressy Gábor Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. gazdálkodásának szabályszerűsége vizsgálatáról szóló könyvvizsgálói jelentésben foglaltakról készült intézkedési terv teljesítéséről szóló beszámoló elfogadása

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.4. Tárgy: Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. gazdálkodásának szabályszerűsége vizsgálata tárgyában készült könyvvizsgálói jelentésben foglalt hiányosságok teljesítéséről szóló beszámoló elfogadása

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.5. Tárgy: Döntés Ócsa Város Önkormányzata gazdálkodásával kapcsolatos könyvvizsgálati feladatok ellátásáról

Előadó: Farkas Marietta pénzügyi irodavezető

4.6. Tárgy: Döntés a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásban való képviseletről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.7. Tárgy: Döntés a Monori Tankerületi Központ fenntartásában lévő Múzsák Alapfokú Művészeti Iskola átszervezéséről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.8. Tárgy: Döntés az Ócsai Polgármesteri Hivatal tetőszerkezetének felújítása tárgyában statikus tervező kiválasztásáról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.9. Tárgy: Döntés az Ócsai Szennyvízelvezető mű (027/2 hrsz) Wienerberger szennyvízátemelő frekvenciaváltójának és logikai egység teljes rendszerének cseréjének megrendeléséről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.10. Tárgy: Döntés a Római Katolikus Egyházközség kérelméről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.11. Tárgy: Döntés Ócsa Város közvilágítási hálózatának üzemeltetési szerződésének felmondásáról és új üzemeltető kiválasztásáról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.12. Tárgy: Döntés az önkormányzati tulajdonban lévő ócsai sportpálya használatba adásáról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.13. Tárgy: Döntés a Halászy Károly utcában sebességcsökkentő eszköz telepítése iránti lakossági kérelemről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

 

5. Interpellációk

 

6. Tájékoztatók, közérdekű kérdések, bejelentések és javaslatok

 

7. Egyebek

 

8. ZÁRT ÜLÉS

8.1. Tárgy: Döntés a „Lakossági Járdaépítés támogatása” elnevezésű pályázatra beérkezett pályázatókról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

 

Megjelenésére feltétlenül számítok!

Ócsa, 2017. május 25.

Tisztelettel:
Bukodi Károly
polgármester

Melléklet: Az ülés előterjesztései (28.9 Mb méretű ZIP fájl)

ÓCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 2
E-mail: polghiv@ocsa.hu
Központi tel.: +36-29-378-125

ÜGYFÉLFOGADÁS
Hétfő: 13.00 - 18.00
Szerda: 13.00 - 16.00
Péntek: 07.30 - 12.00

© 2019. Ócsa Város Önkormányzata.
Impresszum, Adatvédelmi tájékoztató.