Ócsa Város Hivatalos Honlapja

Értesítem, hogy Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. október 25-én (szerdán) 16.00 órai kezdettel ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében

Napirendi javaslat

1. Napirend előtti felszólalások

 

2. Beszámoló az előző hónapban megtett intézkedésekről

 

3. Munkaterv szerinti napirendek

3.1. Tárgy: Döntés a 2017. évi közmeghallgatás kitűzéséről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

3.2. Tárgy: Ócsa Város Önkormányzata tulajdonában lévő úthálózat téli üzemeltetési tervének felülvizsgálata

Előadó: Bukodi Károly polgármester

3.3. Tárgy: Települési Értéktár Bizottság beszámolója

Előadó: Bukodi Károly polgármester

 

4. Aktuális napirendek:

4.1. Tárgy: Településképi Arculati Kézikönyv elfogadása

Előadó: Vojnits Csaba Ferenc főépítész

4.2. Tárgy: …/2017. (…) önkormányzati rendelettervezet Ócsa város településképének védelméről

Előadó: Vojnits Csaba Ferenc főépítész

4.3. Tárgy: A hatályos Helyi Építési Szabályzat módosításának partnerségi egyeztetése kapcsán beérkezett vélemények elfogadása és a módosítás állami főépítészi eljárásban történő megindítása

Előadó: Vojnits Csaba Ferenc főépítész

4.4. Tárgy: A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvényben meghatározott gördülő fejlesztési terv jóváhagyása

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.5. Tárgy: Döntés Ócsa Város vízkárelhárítási tervének elkészítéséről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.6. Tárgy: …/2017. (…) önkormányzati rendelettervezet a települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról és a köztisztasággal kapcsolatos egyes kérdésekről

Előadó: dr. Molnár Csaba jegyző

4.7. Tárgy: …/2017. (…) önkormányzati rendelettervezet az adóbevételekből származó anyagi érdekeltség rendszeréről

Előadó: dr. Molnár Csaba jegyző

4.8. Tárgy: Döntés nem lakás céljára szolgáló helyiség haszonkölcsönbe adásáról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.9. Tárgy: Döntés az Ócsa, Kiss János utcai egyes ingatlanok szennyvízelvezetésének tervezési, engedélyezési, kivitelezési munkálatainak megrendeléséről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.10. Tárgy: Döntés az Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda villámvédelmi szempontból történő felújításáról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.11. Tárgy: Ócsa közigazgatási területén található egyes közterületek elnevezése

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.12. Tárgy: Az Ócsai Polgári Kulturális Egyesület támogatási kérelme

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.13. Tárgy: Döntés az általános iskolai felvételi körzethatárok kijelöléséről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

 

5. Interpellációk

 

6. Tájékoztatók, közérdekű kérdések, bejelentések és javaslatok

 

7. Egyebek

 

8. ZÁRT ÜLÉS

 

Ócsa, 2017. október 19.

Tisztelettel:
Bukodi Károly
polgármester

Melléklet: Az ülés előterjesztései (30.8 Mb méretű ZIP fájl)

ÓCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 2
E-mail: polghiv@ocsa.hu
Központi tel.: +36-29-378-125

ÜGYFÉLFOGADÁS
Hétfő: 13.00 - 18.00
Szerda: 13.00 - 16.00
Péntek: 07.30 - 12.00

© 2019. Ócsa Város Önkormányzata.
Impresszum, Adatvédelmi tájékoztató.