Ócsa Város Hivatalos Honlapja

Értesítem, hogy Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. február 28-án (szerdán) 16.00 órai kezdettel ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Egressy Gábor Szabadidőközpont kamaraterme

Napirendi javaslat

1. Napirend előtti felszólalások

 

2. Beszámoló az előző hónapban megtett intézkedésekről

 

3. Munkaterv szerinti napirendek

3.1. Tárgy: Beszámoló az Adóügyi iroda 2017. évi adóigazgatási és adóbeszedési tevékenységéről

Előadó: Bukodi Ildikó adóügyi irodavezető

3.2. Tárgy: A bölcsődei ellátás keretében nyújtott gondozás díjának felülvizsgálata

Előadó: Bukodi Károly polgármester

 

4. Aktuális napirendek:

4.1. Tárgy: …/2018. (…) önkormányzati rendelettervezet a kitüntető díjak alapításáról és adományozásuk rendjéről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.2. Tárgy: A Falu Tamás Városi Könyvtár alapító okiratának módosítása

Előadó: dr. Molnár Csaba jegyző

4.3. Tárgy: Szavazatszámláló Bizottsági tagok megválasztása

Előadó: dr. Molnár Csaba jegyző

4.4. Tárgy: Döntés Ócsa Város hatályos Településszerkezeti terve és Helyi Építési Szabályzata az Ócsa 07/21 hrsz-ú ingatlan vonatkozása kapcsán megindított tervmódosítási eljárásához kapcsolódóan a Településképi Arculati Kézikönyv (TAK) és a hatályos Településképi rendelet (TKR) „a településkép szempontjából meghatározó területek” lehatárolását tartalmazó részeinek harmonizációs jellegű módosításáról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.5. Tárgy: Döntés a Kertváros Szociális Központ által nyújtott házi segítségnyújtás szolgáltatás intézményi- és személyi térítési díjának módosításáról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.6. Tárgy: Döntés Ócsa Város Helyi Közutak Kezelési Szabályzatáról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.7. Tárgy: Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft.-vel fennálló Együttműködési megállapodás módosítása

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.8. Tárgy: Az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.9. Tárgy: Döntés a Katona József utca közvilágítási hálózatának felülvizsgálatáról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.10. Tárgy: Döntés az Ócsa Rendőrőrs állományába tartozó r. őrmester lakhatási támogatásáról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.11. Tárgy: Döntés a Kisdunamenti Ingatlanhasznosító Kft. kérelmének elvi támogatásáról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.12. Tárgy: Döntés az Ócsai Hagyományőrző Egyesület támogatási kérelméről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

 

5. Interpellációk

 

6. Tájékoztatók, közérdekű kérdések, bejelentések és javaslatok

 

7. Egyebek

 

8. ZÁRT ÜLÉS

 

Ócsa, 2018. február 20.

Tisztelettel:
Bukodi Károly
polgármester

Melléklet: Az ülés előterjesztései (19.5 Mb méretű ZIP fájl)

ÓCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 2
E-mail: polghiv@ocsa.hu
Központi tel.: +36-29-378-125

ÜGYFÉLFOGADÁS
Hétfő: 13.00 - 18.00
Szerda: 13.00 - 16.00
Péntek: 07.30 - 12.00

© 2019. Ócsa Város Önkormányzata.
Impresszum, Adatvédelmi tájékoztató.