Ócsa Város Hivatalos Honlapja

Értesítem, hogy Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. május 30-án (szerdán) 16.00 órai kezdettel ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal hivatali helyisége

Napirendi javaslat

1. Napirend előtti felszólalások

 

2. Beszámoló az előző hónapban megtett intézkedésekről

 

3. Munkaterv szerinti napirendek

3.1. Tárgy: A Tűzoltóság 2017. évi beszámolója

Előadó: Vad Tibor tű. őrnagy

3.2. Tárgy: Mérlegbeszámoló az önkormányzati részesedéssel rendelkező gazdasági szervezetek előző évi gazdasági eredményeiről (Ócsa és Társai Nonprofit Kft., Egressy Gábor Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft.)

Előadó: Bukodi Károly polgármester

3.3. Tárgy: Révfülöpi táborban üdülő gyermekek üdülési költségeinek támogatásáról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

3.4. Tárgy: Beszámoló a Kertváros Szociális Központ 2017. évi tevékenységéről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

 

4. Aktuális napirendek:

4.1. Tárgy: …./2018./…/ önkormányzati rendelettervezet Ócsa Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló …../2018. (…..) önkormányzati rendelet módosításáról (költségvetési előirányzat módosítás)

Előadó: Farkas Marietta pénzügyi irodavezető

4.2. Tárgy: Az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2018. évi költségvetésének módosítása iránti kérelem elbírálása

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.3. Tárgy: Tájékoztatás az Állami Számvevőszék által „Az Önkormányzatok gazdasági társaságai – Az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok gazdálkodásának ellenőrzése – Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft.” címmel készített számvevőszéki jelentéséről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.4. Tárgy: Döntés Ócsa Város Önkormányzat által 2017. évre átadott támogatások elszámolásáról szóló belső ellenőri jelentésben foglaltak tudomásul vételéről

Előadó: Farkas Marietta pénzügyi irodavezető

4.5. Tárgy: …/2018.(…) önkormányzati rendelettervezet a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 16/2016. (IX.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: dr. Molnár Csaba jegyző

4.6. Tárgy: Döntés az étkezési térítési díjak kerekítési szabályoknak megfelelő módosításáról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.7. Tárgy: Döntés Ócsa Város Önkormányzata gazdálkodásával kapcsolatos könyvvizsgálati feladatok ellátásáról

Előadó: Farkas Marietta pénzügyi irodavezető

4.8. Tárgy: Döntés Ócsa Város Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló 2017. évre vonatkozó átfogó értékelésének elfogadásáról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.9. Tárgy: Döntés a szociális étkeztetés Szakmai Programjának elfogadásáról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.10. Tárgy: Az Ócsai Települési Értéktár Bizottság új tagjának jóváhagyása, továbbá a Működési Szabályzatának elfogadása

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.11. Tárgy: Döntés a Római Katolikus Egyházközség és Ócsa Város Önkormányzata tulajdonában lévő egyes ingatlanrészek cseréjéről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.12. Tárgy: Ócsa Város helyi autóbuszjárat menetrendjének módosítása

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.13. Tárgy: Az Egressy Gábor Szabadidőközpont épületében lévő konyha melegvíz-ellátásának biztosítása

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.14. Tárgy: Az Ócsai Halászy Károly Általános Iskola területén lévő műfüves sportpálya sportvilágítási lámpatestek árnyékoló elemekkel történő ellátása

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.15. Tárgy: Döntés az önkormányzati tulajdonban lévő ócsai sportpálya használatba adásáról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.16. Tárgy: Sportpark elhelyezésének koncepciója

Előadó: Bukodi Károly polgármester

 

5. Interpellációk

 

6. Tájékoztatók, közérdekű kérdések, bejelentések és javaslatok

 

7. Egyebek

 

8. ZÁRT ÜLÉS

 

Ócsa, 2018. május 24.

Tisztelettel:
Bukodi Károly
polgármester

Melléklet: Az ülés előterjesztései (21.1 Mb méretű ZIP fájl)

ÓCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 2
E-mail: polghiv@ocsa.hu
Központi tel.: +36-29-378-125

ÜGYFÉLFOGADÁS
Hétfő: 13.00 - 18.00
Szerda: 13.00 - 16.00
Péntek: 07.30 - 12.00

© 2019. Ócsa Város Önkormányzata.
Impresszum, Adatvédelmi tájékoztató.