Ócsa Város Hivatalos Honlapja

Értesítem, hogy Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. december 19-én (szerdán) 16.00 órai kezdettel ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal hivatali helyisége

Napirendi javaslat

1. Napirend előtti felszólalások

 

2. Beszámoló az előző hónapban megtett intézkedésekről

2.1. Tárgy: Beszámoló az előző hónapban megtett intézkedésekről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

2.2. Tárgy: Beszámoló a pályázatok jelenlegi állásáról (szóbeli előterjesztés)

Előadó: Bukodi Károly polgármester

 

3. Munkaterv szerinti napirendek

3.1. Tárgy: Az Ócsai Polgármesteri Hivatal 2018. évre szóló kockázatelemzésének elfogadása

Előadó: dr. Molnár Csaba jegyző

3.2. Tárgy: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. évi munkatervének elfogadása

Előadó: Bukodi Károly polgármester

3.3. Tárgy: Beszámoló az Ócsai Polgármesteri Hivatal 2018. évben végzett tevékenységéről

Előadó: dr. Molnár Csaba jegyző

3.4. Tárgy: Döntés az „Ócsai Kisbíró” önkormányzati havilap nyomdai előállításáról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

3.5. Tárgy: …./2018.(….) önkormányzati rendelettervezet a 2019. évi igazgatási szünet elrendeléséről

Előadó: dr. Molnár Csaba jegyző

3.6. Tárgy: …./2018.(….) önkormányzati rendelettervezet az Ócsai Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2019. évi illetménykiegészítéséről

Előadó: dr. Molnár Csaba jegyző

3.7. Tárgy: A műfüves futballpálya bérleti díjának felülvizsgálata

Előadó: Bukodi Károly polgármester

3.8. Tárgy: Ócsa Város Önkormányzatának a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés létesítése engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 19/2016. (X. 28.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata

Előadó: dr. Molnár Csaba jegyző

 

4. Aktuális napirendek:

4.1. Tárgy: Döntés a Települések felszíni csapadékvíz-elvezető létesítményeinek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest megye területén (Pályázati kiírás kódja: PM_CSAPVÍZGAZD_2018) című pályázaton való indulásról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.2. Tárgy: Döntés a Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás című pályázaton elnyert támogatási összeg felhasználásáról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.3. Tárgy: Döntés Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén című közbeszerzési eljárás lefolytatásáról és egyéb döntések meghozataláról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.4. Tárgy: Az új Településképi rendelet és a Településképi arculati kézikönyv tervezett módosításához kapcsolódó partnerségi és államigazgatási egyeztetési folyamat megindítása

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.5. Tárgy: Az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2018. évi költségvetésének módosítása iránti kérelem elbírálása

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.6. Tárgy: Döntés a Magyar Állam kizárólagos tulajdonában lévő ócsai 4991 hrsz. alatt nyilvántartott, valamint ugyancsak a Magyar Állam kizárólagos tulajdonában lévő ócsai 0131/1 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan ingyenes tulajdonba adása iránti igényről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.7. Tárgy: Döntés Ócsa Város Főépítészének 2019. évre történő megbízásáról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.8. Tárgy: Döntés az ócsai 4976 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan (ún. Málta ház) Ócsai Baptista Gyülekezet részére történő használatba adásáról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.9. Tárgy: Döntés az ócsai 4976 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan (ún. Málta ház) Szakszon Réka egyéni vállalkozó részére történő használatba adásáról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.10. Tárgy: Döntés Ócsa Város Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjának és a hozzá kapcsolódó Intézkedési Tervének felülvizsgálatáról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

 

5. Interpellációk

 

6. Tájékoztatók, közérdekű kérdések, bejelentések és javaslatok

 

7. Egyebek

 

8. ZÁRT ÜLÉS

 

Ócsa, 2018. december 13.

Tisztelettel:
Bukodi Károly
polgármester

Melléklet: Az ülés előterjesztései (22 Mb méretű ZIP fájl)

ÓCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 2
E-mail: polghiv@ocsa.hu
Központi tel.: +36-29-378-125

ÜGYFÉLFOGADÁS
Hétfő: 13.00 - 18.00
Szerda: 13.00 - 16.00
Péntek: 07.30 - 12.00

© 2019. Ócsa Város Önkormányzata.
Impresszum, Adatvédelmi tájékoztató.