Ócsa Város Hivatalos Honlapja

Értesítem, hogy Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. február 27-én (szerdán) 16.00 órai kezdettel ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal hivatali helyisége

Napirendi javaslat

1. Napirend előtti felszólalások

 

2. Beszámoló az előző hónapban megtett intézkedésekről

2.1. Tárgy: Beszámoló az előző hónapban megtett intézkedésekről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

2.2. Tárgy: Beszámoló a pályázatok jelenlegi állásáról (szóbeli előterjesztés)

Előadó: Bukodi Károly polgármester

 

3. Munkaterv szerinti napirendek

3.1. Tárgy: A bölcsődei ellátás keretében nyújtott gondozás díjának felülvizsgálata

Előadó: dr. Molnár Csaba jegyző

 

4. Aktuális napirendek:

4.1. Tárgy: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének …./2019. (….) önkormányzati rendelet-tervezete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról szóló 14/2015. (X. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: dr. Molnár Csaba jegyző

4.2. Tárgy: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének …/2019. (…) önkormányzati rendelettervezete az önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 6/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: dr. Molnár Csaba jegyző

4.3. Tárgy: Ócsa Város Önkormányzat tulajdonában álló víziközmű rendszerek vagyonértékelése tárgyában érkezett árajánlatok elbírálása

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.4. Tárgy: Döntés Ócsa Város Önkormányzat tulajdonában lévő Ócsai Szociális Lakópark területén található 80 db kút üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátásáról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.5. Tárgy: A kötelező fogászati alapellátás biztosításával kapcsolatos kérdések megtárgyalása

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.6. Tárgy: Döntés Ócsa város térfigyelő kameráinak üzemeltetése tárgyában szerződés kötéséről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.7. Tárgy: Döntés a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dabas Hivatásos Tűzoltó parancsnoksága kérelméről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.8. Tárgy: Döntés az Erdei Iskola Program megrendezéséhez kért támogatási kérelemről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.9. Tárgy: Döntés az Ócsai Hagyományőrző Egyesület támogatási kérelméről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.10. Tárgy: Döntés az ún. régi strand használatba adása iránti kérelemről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

 

5. Interpellációk

 

6. Tájékoztatók, közérdekű kérdések, bejelentések és javaslatok

 

7. Egyebek

 

8. ZÁRT ÜLÉS

 

Ócsa, 2019. február 21.

Tisztelettel:
Bukodi Károly
polgármester

Melléklet: Az ülés előterjesztései (19.1 Mb méretű ZIP fájl)

ÓCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 2
E-mail: polghiv@ocsa.hu
Központi tel.: +36-29-378-125

ÜGYFÉLFOGADÁS
Hétfő: 13.00 - 18.00
Szerda: 13.00 - 16.00
Péntek: 07.30 - 12.00

© 2019. Ócsa Város Önkormányzata.
Impresszum, Adatvédelmi tájékoztató.