Ócsa Város Hivatalos Honlapja

Értesítem, hogy Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. március 27-én (szerdán) 16.00 órai kezdettel ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal hivatali helyisége

Napirendi javaslat

1. Napirend előtti felszólalások

 

2. Beszámoló az előző hónapban megtett intézkedésekről

2.1. Tárgy: Beszámoló az előző hónapban megtett intézkedésekről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

2.2. Tárgy: Beszámoló a pályázatok jelenlegi állásáról (szóbeli előterjesztés)

Előadó: Bukodi Károly polgármester

 

3. Munkaterv szerinti napirendek

3.1. Tárgy: Települési Értéktár Bizottság beszámolója

Előadó: Bukodi Károly polgármester

3.2. Tárgy: Beszámoló Ócsa Város Önkormányzatának 30 napot meghaladóan lejárt fizetési kötelezettségeiről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

3.3. Tárgy: Döntés ünnepségekhez kötődő alapítványi támogatásokról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

 

4. Aktuális napirendek:

4.1. Tárgy: Döntés az Ócsa Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatási kérelméről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.2. Tárgy: Döntés az Egressy Gábor Nonprofit Kft. Alapító okiratának elfogadásáról

Előadó: dr. Molnár Csaba jegyző

4.3. Tárgy: Döntés Ócsa Város hatályos Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási terve módosításának kezdeményezéséről, a 0473/36 és 0473/8 hrsz-ú ingatlanokat érintő út áthelyezése vonatkozásában

Előadó: Vojnits Csaba Ferenc főépítész

4.4. Tárgy: Ócsa Város hatályos Településszerkezeti terve és Helyi Építési Szabályzata módosítása az Ócsa 4512/1 hrsz-ú ingatlan vonatkozása kapcsán lefolytatott partnerségi véleményezés lezárásáról és a felhatalmazás megadása a végső szakmai véleményezési szakasz kezdeményezéséhez

Előadó: Vojnits Csaba Ferenc főépítész

4.5. Tárgy: Az Ócsai Életút Program bevezetésével kapcsolatos döntések meghozatala

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.6. Tárgy: Döntés Ócsa Város Önkormányzat tulajdonában lévő Ócsai Szociális Lakópark területén található 80 db kút üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátásáról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.7. Tárgy: Döntés Ócsa Város Önkormányzat tulajdonában álló víziközmű rendszerek vagyonértékelésére benyújtott árajánlatokkal kapcsolatban

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.8. Tárgy: Döntés az Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda villámvédelmi szempontból történő felújításáról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.9. Tárgy: Döntés az ócsai 1773/24 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan területén komplex sportpark és játszótér kialakítása tárgyában hozott döntés módosításáról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.10. Tárgy: Döntés a közterületi térfigyelő rendszer karbantartásával kapcsolatos megbízási szerződés megszüntetéséről

Előadó: dr. Molnár Csaba jegyző

4.11. Tárgy: Döntés az Ócsa Öreghegyi Pincesor Egyesület támogatási kérelméről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.12. Tárgy: Döntés az Ócsai Bolyai János Gimnázium dolgozóinak parkolással kapcsolatos kérelméről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.13. Tárgy: Döntés az Ócsai Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére nyújtott működési támogatás felhasználási határideje iránti meghosszabbítási kérelméről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.14. Tárgy: Döntés az „Ócsai ételek könyve” című kiadványhoz felhívás közzétételéről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.15. Tárgy: Döntés Ócsa Város Önkormányzat földgáz és villamos energia beszerzése önkormányzati csoportos közbeszerzéshez történő csatlakozásról, valamint a közintézmények energiahatékonysági feladatainak ellátásáról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

 

5. Interpellációk

 

6. Tájékoztatók, közérdekű kérdések, bejelentések és javaslatok

 

7. Egyebek

 

8. ZÁRT ÜLÉS

8.1. Tárgy: Közösségi együttélés alapvető szabályainak megsértését megállapító határozat elleni fellebbezés elbírálása

Előadó: dr. Molnár Csaba jegyző

8.2. Tárgy: Az Ócsa Város Önkormányzata és a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. között létrejött együttműködési megállapodás elfogadásáról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

8.3. Tárgy: Döntés a Falu Tamás Városi Könyvtár vezetőjének illetményéről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

 

Ócsa, 2019. március 21.

Tisztelettel:
Bukodi Károly
polgármester

Melléklet: Az ülés előterjesztései (35.9 Mb méretű ZIP fájl)

ÓCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 2
E-mail: polghiv@ocsa.hu
Központi tel.: +36-29-378-125

ÜGYFÉLFOGADÁS
Hétfő: 13.00 - 18.00
Szerda: 13.00 - 16.00
Péntek: 07.30 - 12.00

© 2019. Ócsa Város Önkormányzata.
Impresszum, Adatvédelmi tájékoztató.