Ócsa Város Hivatalos Honlapja

Értesítem, hogy Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. július 31-én (szerdán) 16.00 órai kezdettel ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal hivatali helyisége

Napirendi javaslat

1. Napirend előtti felszólalások

 

2. Beszámoló az előző hónapban megtett intézkedésekről

2.1. Tárgy: Beszámoló az előző hónapban megtett intézkedésekről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

2.2. Tárgy: Beszámoló a pályázatok jelenlegi állásáról (szóbeli előterjesztés)

Előadó: Bukodi Károly polgármester

 

3. Munkaterv szerinti napirendek

3.1. Tárgy: Háziorvosi, a házi gyermekorvosi és a fogorvosi körzetek kialakításáról szóló 15/2016. (IX.01.) önkormányzati rendeletében meghatározott körzetek kötelező felülvizsgálata

Előadó: dr. Molnár Csaba jegyző

 

4. Aktuális napirendek:

4.1. Tárgy: .../2019.(…) önkormányzati rendelettervezet Ócsa Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról (költségvetés előirányzat-módosítás)

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.2. Tárgy: Döntés az Ócsa Város Önkormányzat 2018. éves összevont (konszolidált) költségvetési beszámolójának elfogadásáról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.3. Tárgy: …/2019. (…..) önkormányzati rendelettervezet az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 14/2016. (IX.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.4. Tárgy: Döntés Ócsa Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában lévő ócsai 0283/10 hrsz. alatt nyilvántartott külterületi ingatlan értékesítéséről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.5. Tárgy: …/2019. (…..) önkormányzati rendelettervezet a meghatározott össztömeget meghaladó gépjárművek helyi közutakra történő behajtásához szükséges behajtási engedély kiadásáról

Előadó: dr. Molnár Csaba jegyző

4.6. Tárgy: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének ........../........... (.....) önkormányzati rendelet-tervezete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 4/2013. (III.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: dr. Molnár Csaba jegyző

4.7. Tárgy: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének …/2019. (…) önkormányzati rendelettervezete a közterületi térfigyelő rendszerről szóló 5/2016. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: dr. Molnár Csaba jegyző

4.8. Tárgy: Döntés az ócsai 1773/24 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan területén kialakításra kerülő komplex sportpark és játszótér környezetének parkosításáról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.9. Tárgy: Döntés az Ócsai Kisbíró terjesztéséről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.10. Tárgy: Döntés az ócsai 2608 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan (ún. régi strand) egy részének haszonbérbe adásáról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

 

5. Interpellációk

 

6. Tájékoztatók, közérdekű kérdések, bejelentések és javaslatok

 

7. Egyebek

 

8. ZÁRT ÜLÉS

8.1. Tárgy: Díszpolgári cím adományozása

Előadó: Bukodi Károly polgármester

8.2. Tárgy: „PRO URBE Ócsa” kitüntető díj adományozása

Előadó: Bukodi Károly polgármester

 

Ócsa, 2019. július 25.

Tisztelettel:
Bukodi Károly
polgármester

Melléklet: Az ülés előterjesztései (34.6 Mb méretű ZIP fájl)

ÓCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 2
E-mail: polghiv@ocsa.hu
Központi tel.: +36-29-378-125

ÜGYFÉLFOGADÁS
Hétfő: 13.00 - 18.00
Szerda: 13.00 - 16.00
Péntek: 07.30 - 12.00

© 2019. Ócsa Város Önkormányzata.
Impresszum, Adatvédelmi tájékoztató.