Ócsa Város Hivatalos Honlapja
Meghívó (testületi ülés)

Értesítem, hogy Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. december 18-án (szerdán) 16.00 órai kezdettel ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal hivatali helyisége

Napirendi javaslat

1. Napirend előtti felszólalások

 

2. Beszámoló az előző hónapban megtett intézkedésekről

2.1. Tárgy: Beszámoló az előző hónapban megtett intézkedésekről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

2.2. Tárgy: Beszámoló a pályázatok jelenlegi állásáról (szóbeli előterjesztés)

Előadó: Bukodi Károly polgármester

 

3. Munkaterv szerinti napirendek

3.1. Tárgy: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés létesítése engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 19/2016. (X. 28.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata

Előadó: dr. Molnár Csaba jegyző

3.2. Tárgy: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. évi munkatervének elfogadása

Előadó: Bukodi Károly polgármester

3.3. Tárgy: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének .../2019. (XII. 18.) önkormányzati rendelet-tervezete az Ócsai Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2020. évi illetmény-kiegészítéséről

Előadó: dr. Molnár Csaba jegyző

3.4. Tárgy: Beszámoló az Ócsai Polgármesteri Hivatal 2019. évben végzett tevékenységéről

Előadó: dr. Molnár Csaba jegyző

3.5. Tárgy: Az Ócsai Polgármesteri Hivatal 2019. évre szóló Kockázatelemzésének elfogadása

Előadó: dr. Molnár Csaba jegyző

3.6. Tárgy: Döntés az Ócsai Halászy Károly Általános Iskola műfüves pályaépítési projekt útján elkészült futballpálya hasznosításáról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

3.7. Tárgy: …/2019. (…) önkormányzati rendelettervezet a 2020. évi igazgatási szünet elrendeléséről

Előadó: dr. Molnár Csaba jegyző

3.8. Tárgy: Döntés az „Ócsai Kisbíró” önkormányzati havilap megjelentetéséről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

 

4. Aktuális napirendek:

4.1. Tárgy: Döntés az Ócsa Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatási kérelméről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.2. Tárgy: Magasfeszültségű vezeték létesítésével kapcsolatos kérelem megtárgyalása

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.3. Tárgy: Döntés Ócsa Város Főépítészének 2019. évre történő megbízásáról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.4. Tárgy: A Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.5. Tárgy: Döntés a folyószámla hitelkeret összegének megtartásáról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.6. Tárgy: Döntés az illetményalap 2020. évre történő megállapításáról

Előadó: dr. Molnár Csaba jegyző

4.7. Tárgy: …/2019. (…) önkormányzati rendelettervezet a közterületen történő szeszesital-fogyasztás tilalmáról

Előadó: dr. Molnár Csaba jegyző

4.8. Tárgy: Döntés az ócsai 4976 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan (ún. Málta ház) Ócsai Baptista Gyülekezet részére történő használatba adásáról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.9. Tárgy: Döntés az ócsai 4976 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan (ún. Málta ház) Menetszél Egyesület részére történő használatba adásáról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.10. Tárgy: Ócsa-Alsónémedi központi háziorvosi ügyeleti feladatokat ellátó Nagykadácsi Egészségügyi Szolgáltató Kft. részére megállapított megbízási díj felülvizsgálata

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.11. Tárgy: Ócsa Város hatályos Településszerkezeti tervének, Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási tervének módosítása vonatkozásában beérkezett tervezői árajánlatok elbírálása

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.12. Tárgy: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének …/2019. (……) önkormányzati rendelettervezete Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 23/2019. (X. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.13. Tárgy: Döntés ünnepséghez kötődő alapítványi támogatásról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

 

5. Interpellációk

 

6. Tájékoztatók, közérdekű kérdések, bejelentések és javaslatok

 

7. Egyebek

 

8. ZÁRT ÜLÉS

8.1. Tárgy: Döntés a Manóvár Bölcsőde jövőbeni bővítéséről és az annak alapjául szolgáló műszaki tervdokumentáció elkészítése tárgyában tervező megbízásáról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

8.2. Tárgy: A kötelező fogászati alapellátás biztosításával kapcsolatos kérdések megtárgyalása

Előadó: Bukodi Károly polgármester

8.3. Tárgy: Döntés Szociális Lakóparkban található bérlemény, bérlő általi átalakítási kérelméről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

 

Ócsa, 2019. december 12.

Tisztelettel:
Bukodi Károly
polgármester

Melléklet: Az ülés előterjesztései (10,1 Mb méretű ZIP fájl)

ÓCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 2
E-mail: polghiv@ocsa.hu
Központi tel.: +36-29-378-125

ÜGYFÉLFOGADÁS
Hétfő: 13.00 - 18.00
Szerda: 13.00 - 16.00
Péntek: 07.30 - 12.00

© 2019. Ócsa Város Önkormányzata.
Impresszum, Adatvédelmi tájékoztató.