Ócsa Város Hivatalos Honlapja
Meghívó (testületi ülés)

Értesítem, hogy Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. július 29-én (szerdán) 16.00 órai kezdettel ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal hivatali helyisége

Napirendi javaslat

1. Napirend előtti felszólalások

 

2. Beszámoló az előző hónapban megtett intézkedésekről

2.1. Tárgy: Beszámoló az előző hónapban megtett intézkedésekről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

2.2. Tárgy: Beszámoló a pályázatok jelenlegi állásáról (szóbeli előterjesztés)

Előadó: Bukodi Károly polgármester

 

3. Munkaterv szerinti napirendek

 

4. Aktuális napirendek:

4.1. Tárgy: .../2020.(…) önkormányzati rendelettervezet Ócsa Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról (költségvetés előirányzat-módosítás)

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.2. Tárgy: Döntés az önkormányzati tulajdonban lévő ócsai 1568 hrsz. alatt nyilvántartott társasház jövőbeni sorsáról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.3. Tárgy: Döntés az Ócsai Polgármesteri Hivatal dolgozói részére megállapított cafetéria-juttatás mértékének emeléséről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.4. Tárgy: Az Ócsa 024/12-/13 és 024/39 helyrajzi számú ingatlanok belterületbe vonása iránti kérelem elbírálása

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.5. Tárgy: Döntés az ócsai 0175/46 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan esetleges jövőbeni hasznosításáról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.6. Tárgy: Monor Katasztrófavédelmi Kirendeltség, Dabas Hivatásos Tűzoltóparancsnokság beszámolója a 2019. évben végzett szakterületi tevékenységéről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.7. Tárgy: Ócsa Város Önkormányzat 2020. évi közbeszerzési tervének módosítása

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.8. Tárgy: Döntés a Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás című pályázat keretében vállalkozó kiválasztásáról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.9. Tárgy: Döntés a Millennium téri játszótér felújítása tárgyában felelős műszaki ellenőr kiválasztásáról

Előadó: dr. Molnár Csaba jegyző

4.10. Tárgy: Döntés a Sportpálya mögötti vízelvezető árok karbantartási munkálatairól

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.11. Tárgy: Az ócsai 2608 hrsz. alatt nyilvántartott kivett strandfürdő művelési ágú ingatlan területén parkrendezési feladatok ellátásának kezdeményezése

Előadó: Balló Benő Városfejlesztési Bizottság elnöke

4.12. Tárgy: Döntés az ócsai 4801/11 hrsz.-ú „kivett közforgalom elől el nem zárt magánút” elnevezése iránti kérelméről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.13. Tárgy: Döntés a Klapka utcai buszmegálló felújításáról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

 

5. Interpellációk

 

6. Tájékoztatók, közérdekű kérdések, bejelentések és javaslatok

 

7. Egyebek

 

8. ZÁRT ÜLÉS

8.1. Tárgy: Döntés az Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda és Manóvár Bölcsőde vezetőjének kinevezése tárgyában hozott határozat módosításáról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

8.2. Tárgy: A Közösségi együttélés alapvető szabályainak megsértése ügyben hozott határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálása

Előadó: Bukodi Károly polgármester

8.3. Tárgy: A Közösségi együttélés alapvető szabályainak megsértése ügyben hozott határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálása

Előadó: Bukodi Károly polgármester

8.4. Tárgy: „PRO URBE Ócsa” kitüntető díj adományozása

Előadó: Bukodi Károly polgármester

8.5. Tárgy: Díszpolgári cím adományozása

Előadó: Bukodi Károly polgármester

8.6. Tárgy: Ócsa Szociális Családiház-építési Program keretében megépített 80 db családi ház fa kerítéselemeinek felújító mázolási munkái tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása

Előadó: Bukodi Károly polgármester

8.7. Tárgy: Az ún. Ócsai Szociális Lakóparkban található lakóingatlanokkal kapcsolatos döntések meghozatala

Előadó: Bukodi Károly polgármester

 

Ócsa, 2020. július 23.

Tisztelettel:
Bukodi Károly
polgármester

Melléklet: Az ülés előterjesztései (41,5 Mb méretű ZIP fájl)

ÓCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 2
E-mail: polghiv@ocsa.hu
Központi tel.: +36-29-378-125

ÜGYFÉLFOGADÁS
Hétfő: 13.00 - 18.00
Szerda: 13.00 - 16.00
Péntek: 07.30 - 12.00

© 2019. Ócsa Város Önkormányzata.
Impresszum, Adatvédelmi tájékoztató.