Ócsa Város Hivatalos Honlapja
Meghívó (testületi ülés)

Értesítem, hogy Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. szeptember 16-án (szerdán) 16.00 órai kezdettel ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal hivatali helyisége

Napirendi javaslat

1. Napirend előtti felszólalások

 

2. Beszámoló az előző hónapban megtett intézkedésekről

2.1. Tárgy: Beszámoló az előző hónapban megtett intézkedésekről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

2.2. Tárgy: Beszámoló a pályázatok jelenlegi állásáról (szóbeli előterjesztés)

Előadó: Bukodi Károly polgármester

 

3. Munkaterv szerinti napirendek

3.1. Tárgy: Döntés a „BURSA HUNGARICA" Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2021. évi pénzügyi tervezetéről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

3.2. Tárgy: .../2020.(…) önkormányzati rendelettervezet Ócsa Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról (költségvetés előirányzat-módosítás)

Előadó: Bukodi Károly polgármester

3.3. Tárgy: Döntés a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvényben meghatározott gördülő fejlesztési terv beruházási tervfejezetének elkészítéséről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

3.4. Tárgy: Döntés a helyi közlekedési, személyszállítási közszolgáltatás biztosítása tárgyában pályázat kiírásáról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

3.5. Tárgy: Ócsa Város Önkormányzatának 2020. évi I. féléves beszámolója

Előadó: Bukodi Károly polgármester

 

4. Aktuális napirendek:

4.1. Tárgy: Sourcing Hungary Kft.-vel fennálló földgáz és villamos energia beszerzése tárgyú közbeszerzési tanácsadói szerződés módosítása

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.2. Tárgy: Döntés földgáz energia beszerzéséről önkormányzati csoportos közbeszerzéshez történő csatlakozásról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.3. Tárgy: Döntés villamos energia beszerzéséről önkormányzati csoportos közbeszerzéshez történő csatlakozással

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.4. Tárgy: …/2020. (…) önkormányzati rendelettervezet a meghatározott össztömeget meghaladó gépjárművek helyi közutakra történő behajtásához szükséges behajtási engedély kiadásáról szóló 16/2019. (VIII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: dr. Molnár Csaba jegyző

4.5. Tárgy: Döntés az Egressy Gábor Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2019. évi gazdálkodásának szabályszerűségi ellenőrzéséről szóló jelentésben foglaltak tudomásul vételéről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.6. Tárgy: Döntés az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2019. évi gazdálkodásának szabályszerűségi ellenőrzéséről szóló jelentésben foglaltak tudomásul vételéről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.7. Tárgy: Ócsa Város Önkormányzata tulajdonában lévő úthálózat téli üzemeltetési tervének felülvizsgálata

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.8. Tárgy: Döntés az Ócsa és Társai Közmű Üzemeltető Nonprofit Kft. 2019. évi gazdálkodásának szabályszerűségi ellenőrzéséről szóló jelentésben foglaltak tudomásul vételéről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.9. Tárgy: Döntés a 2020. évi közmeghallgatás kitűzéséről

Előadó: dr. Molnár Csaba jegyző

4.10. Tárgy: …/2019. (…) önkormányzati rendelettervezet a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 4/2013. (III.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: dr. Molnár Csaba jegyző

4.11. Tárgy: Döntés a Gimnáziumi Menza előtti járdaszakasz felújításáról

Előadó: Balló Benő Városfejlesztési Bizottság elnöke

4.12. Tárgy: Döntés a Vadász utca és a Vágóhíd utca csapadékvíz-elvezetési problémájának megoldásáról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.13. Tárgy: Döntés Kerékpárutak létesítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása Pest megye területén elnevezésű pályázat keretében felelős műszaki ellenőri feladatokat ellátó szakértő kiválasztásáról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.14. Tárgy: Döntés a Kölcsey utca sebességkorlátozása tárgyában benyújtott kérelemről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.15. Tárgy: Döntés a Mátyás István utca Türr István utca és Iskola utca közötti szakaszának, valamint az Ady Endre köz Ady Endre utca és Türr István utca közötti szakaszának egyirányúsításáról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

 

5. Interpellációk

 

6. Tájékoztatók, közérdekű kérdések, bejelentések és javaslatok

 

7. Egyebek

 

8. ZÁRT ÜLÉS

8.1. Tárgy: Döntés az Ócsa, Pipacs utca 40. szám alatti (ócsai 66 hrsz. alatt nyilvántartott) ingatlan tulajdonosi viszonyainak rendezéséről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

8.2. Tárgy: Javaslat kialakítása Pest Megye kitüntető díj adományozására

Előadó: Bukodi Károly polgármester

8.3. Tárgy: Döntés önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan vonatkozásában bérlő által benyújtott átalakítási kérelemről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

8.4. Tárgy: Döntés önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan vonatkozásában bérlő által benyújtott átalakítási kérelemről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

8.5. Tárgy: Döntés önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan vonatkozásában bérlő által benyújtott építési kérelemről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

8.6. Tárgy: Döntés önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan vonatkozásában bérlő által benyújtott átalakítási kérelemről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

 

Ócsa, 2020. szeptember 10.

Tisztelettel:
Bukodi Károly
polgármester

Melléklet: Az ülés előterjesztései (75,5 Mb méretű ZIP fájl)

ÓCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 2
E-mail: polghiv@ocsa.hu
Központi tel.: +36-29-378-125

ÜGYFÉLFOGADÁS
Hétfő: 13.00 - 18.00
Szerda: 13.00 - 16.00
Péntek: 07.30 - 12.00

© 2019. Ócsa Város Önkormányzata.
Impresszum, Adatvédelmi tájékoztató.