Ócsa Város Hivatalos Honlapja
Pályázati felhívás

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Ócsa Város közigazgatási területén, menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátásához.

Ócsa Város Önkormányzata (a továbbiakban: Kiíró/Ellátásért felelős) Képviselő-testülete 204/2020. (IX. 16.) számú határozata alapján, a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 23.§ -ban foglaltak alapján eljárva, nyilvános pályázat útján kiválasztott szolgáltatót (a továbbiakban: Szolgáltató) kíván közszolgáltatási szerződés keretében megbízni Ócsa Város közigazgatási területén, menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés ellátására.

 

1.      A pályázat kiírójának neve, címe, kapcsolattartó neve, telefon- és faxszáma, e-mail címe

 

Ócsa Város Önkormányzata

2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2.

Kapcsolattartó: Bukodi Károly polgármester

Telefonszáma: +36-29-378-125

E-mail címe: polghiv@ocsa.hu

 

2. A pályázat tárgya

Közszolgáltatási szerződés keretében Ócsa Város menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedési feladatainak komplex ellátása. A részletes adatokat, követelményrendszert, az alkalmassági feltételrendszert, a pályázaton való részvétel feltételeit, valamint a pályázat benyújtásához szükséges információkat a Pályázati kiírás tartalmazza.

3. A szolgáltatás teljesítésének helye: Ócsa Város közigazgatási területe

4. A szolgáltatás megkezdésének napja: 2021. január 01.

5. A közszolgáltatási szerződés időtartama: 2021. január 1-jétől 2025. december 31-ig.

6. A pályázati kiírás ára: A pályázati anyag díjmentesen átvehető, letölthető.

 

7. A pályázat benyújtásának helye és határideje: Ócsa Város Önkormányzata (2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2.), 2020. november 30. 11.00 óra.

8. A pályázat felbontásának helye és időpontja: Ócsa Város Önkormányzata (2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2.), 2020. december 1. 10.00 óra.

9. Az eredményhirdetés helye és határideje: Ócsa Város Önkormányzata (2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2., Tanácsterem) 2020. december 31.

10. Szerződéskötés tervezett legkésőbbi időpontja: 2020. december 31.

11. Elbírálás módja és szempontjai:

 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az érvényes ajánlatot benyújtó pályázók közül az összességében legelőnyösebb ajánlatot adó, a jelen pályázati kiírásban szereplő feltételeknek maradéktalanul megfelelő pályázót hirdeti ki nyertesnek. Az elbírálásnál előnyt élvez az a Pályázó, aki a menetdíj- és pótdíjbevételeken, a szociálpolitikai menetdíj-támogatáson kívül további kompenzációra nem tart igényt. Az elbírálásnál alapkövetelmény a jelen pályázati kiírásban foglalt műszaki, gazdasági, referencia és egyéb követelményeknek való megfelelés.

 

A nyertes pályázat kiválasztása az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának módszerével történik, az alábbiak szerint:

 

Ellentételezés (önkormányzati támogatás) mértéke Ft/év: 65 pont

A szolgáltatások minősége: 25 pont

A mozgásukban korlátozott személyek utazási lehetőségei: 10 pont

A jegyrendszer és az utas-tájékoztatás: 20 pont

A járművek és a szolgáltatási infrastruktúra színvonala, környezeti hatások: 15 pont

Referenciák: 30 pont

 

12. A pályázaton való részvétel feltételei:

A pályázaton részt vehet minden szolgáltató, aki rendelkezik a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 10. § (1) és (2) bekezdésében megjelölt autóbuszos személyszállító engedéllyel. Magyarországon be nem jegyzett szolgáltató a pályázaton abban az esetben vehet részt, ha a székhelye szerinti országban külföldiek számára biztosított a nemzeti elbánás a menetrend szerinti autóbusz-közlekedésben és a pályázat elnyerése esetére vállalja a letelepedést Magyarországon.

13. A pályázati kiírás beszerzése:

A további részletes információk a pályázati kiírásban olvashatók. Pályázati kiírás

 

Ócsa Város Önkormányzat képviseletében:

 

                                                     Bukodi Károly sk.

                                                        polgármester


A fenti hirdetmény a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben is megtekinthető ide kattintva

ÓCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 2
E-mail: polghiv@ocsa.hu
Központi tel.: +36-29-378-125

ÜGYFÉLFOGADÁS
Hétfő: 13.00 - 18.00
Szerda: 13.00 - 16.00
Péntek: 07.30 - 12.00

© 2019. Ócsa Város Önkormányzata.
Impresszum, Adatvédelmi tájékoztató.