Ócsa Város Hivatalos Honlapja
Meghívó (testületi ülés)

Értesítem, hogy Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2021. október 27-én (szerdán) 16.00 órai kezdettel ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye:    Polgármesteri Hivatal hivatali helyisége

Napirendi javaslat

1. Napirend előtti felszólalások

2. Beszámoló az előző hónapban megtett intézkedésekről

2.1. Tárgy: Beszámoló az előző hónapban megtett intézkedésekről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

2.2. Tárgy: Beszámoló a pályázatok jelenlegi állásáról (szóbeli előterjesztés)

Előadó: Bukodi Károly polgármester

 

3. Munkaterv szerinti napirendek

 

4. Aktuális napirendek:

4.1. Tárgy: Ócsa Város hatályos Településszerkezeti tervének, Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási tervének, valamint Településképi rendeletének módosítása az északkeleti külterületi mezőgazdasági területek vonatkozásában

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.2. Tárgy: Ócsa Város hatályos Településszerkezeti tervének, Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási tervének, valamint Településképi rendeletének módosítása a város egyes részterületeinek vonatkozásában

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.3. Tárgy: Ócsa Város hatályos Településszerkezeti tervének, Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási tervének, valamint Településképi rendeletének módosítása a város egyes részterületeinek vonatkozásában II.

Előadó: dr. Gallai Zoltán bizottság elnöke, Bukodi Károly polgármester

4.4. Tárgy: Döntés a 2022. évi belső ellenőrzési munkatervről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.5. Tárgy: Döntés a Dabas és Környéke Mentőorvosi- Mentőtiszti Kocsi Közhasznú Nonprofit Kft. támogatási kérelméről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.6. Tárgy: Döntés földgáz energia beszerzéséről önkormányzati csoportos közbeszerzéshez történő csatlakozásról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.7. Tárgy: Döntés villamos energia beszerzéséről önkormányzati csoportos közbeszerzéshez történő csatlakozásról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.8. Tárgy: Sourcing Hungary Kft.-vel fennálló földgáz és villamos energia beszerzése tárgyú közbeszerzési tanácsadói szerződés módosítása

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.9. Tárgy: Döntés az ócsai 1601-1602 hrsz. alatt nyilvántartott Falu Tamás Városi Könyvtár épületének épületenergetikai felújítása tárgyában tervező megbízásáról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.10. Tárgy: Döntés az ócsai 2255/5 hrsz., valamint az ócsai 03/10 hrsz. alatt nyilvántartott és természetben a 2364 Ócsa, Álmos vezér utca szilárd burkolattal történő ellátása tárgyában tervező megbízásáról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.11. Tárgy: Döntés az Ócsai Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatási kéreleméről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.12. Tárgy: Döntés a Településfásítás keretében elnyert 30 db gömbszivarfa ültetése tárgyában vállalkozó kiválasztásáról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.13. Tárgy: Ócsa Város Önkormányzat tulajdonában lévő ócsai 866 hrsz.-ú ingatlan értékesítése

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.14. Tárgy: Karácsonyi díszkivilágítás kiépítése és engedélyeztetése

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.15. Tárgy: A Sportpálya mögött húzódó vízelvezető árok önkormányzat általi kisajátítása ügyében földmérő megbízásáról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.16. Tárgy: Döntés a Falu Tamás Városi Könyvtár vezetőjének kinevezése tárgyában pályázat kiírásáról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.17. Tárgy: Döntés az ócsai körforgalom környezetének településhez méltó kialakítása tárgyban ötletpályázat kiírásáról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.18. Tárgy: Ócsa Város Önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervének felülvizsgálata

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.19. Tárgy: Döntés az ócsai 0233/15 hrsz. és az ócsai 0256/2 hrsz. alatt nyilvántartott külterületi utak felületének javításáról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

 

5. Interpellációk

 

6. Tájékoztatók, közérdekű kérdések, bejelentések és javaslatok

 

7. Egyebek

 

8. ZÁRT ÜLÉS

8.1. Tárgy: Javaslat kialakítása Pest Megye kitüntető díj adományozására

Előadó: Bukodi Károly polgármester

8.2. Tárgy: Döntés önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan vonatkozásában bérlőkkel együtt lakók bejelentéséről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

8.3. Tárgy: Külföldi állampolgár ingatlanszerzési ügye

Előadó: Bukodi Károly polgármester

8.4. Tárgy: Külföldi állampolgár ingatlanszerzési ügye

Előadó: Bukodi Károly polgármester

 

Ócsa, 2021. október 21.

Tisztelettel:
Bukodi Károly
polgármester

Melléklet: Az ülés előterjesztései (40,9 Mb méretű ZIP fájl)

ÓCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 2
E-mail: polghiv@ocsa.hu
Központi tel.: +36-29-378-125

ÜGYFÉLFOGADÁS
Hétfő: 13.00 - 18.00
Szerda: 13.00 - 16.00
Péntek: 07.30 - 12.00

© 2019. Ócsa Város Önkormányzata.
Impresszum, Adatvédelmi tájékoztató.