Ócsa Város Hivatalos Honlapja

Értesítem, hogy  Ócsa Város  Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. október 31-én 16 órai kezdettel ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében
                         (kérjük a pontos helyszínről a titkárságon érdeklődni szíveskedjen).

 

1. Napirend előtti felszólalások

 

2. Munkaterv szerinti  napirendek

2.1. Tárgy: Jelentés a 2011/2012. oktatási év tapasztalatáról, valamint a 2012/2013. oktatási év indításáról.

Előadó: oktatási intézmények vezetői

 

3. Aktuális napirendek

3.1.a) Tárgy: Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. beszámolója az Egészségház működtetéséről.

Előadó: dr.Buzáné Icsó Zsuzsanna ügyvezető

3.1.b.)  A Városüzemeltetési Nonprofit Kft-nél végzett NAV ellenőrzésről készült jegyzőkönyv.

Előadó: dr.Buzáné Icsó Zsuzsanna ügyvezető

3.2. Tárgy:      Tájékoztató Ócsa Város Önkormányzat  tulajdonát képező Ócsa, Bajcsy Zs. u. 26.sz.alatt található -  jelenleg okmányirodai feladatok ellátását biztosító - épületrész ingyenes használatba adásáról a Pest Megyei Kormányhivatal részére a Járási hivatalok kialakítása megvalósításához.

Előadó:   Bukodi Károly polgármester

3.3. Tárgy: Kis- és nagyértékű tárgyi eszközök üzemeltetésbe adása egyes önkormányzati intézmények részére.

Előadó: Bukodi Károly polgármester

3.4. Tárgy: Ócsa Város Önkormányzat, Inárcs Község Önkormányzat és Felsőpakony Község Önkormányzat közös tulajdonában lévő Ócsa 090/4 hrsz-on található szennyvíztisztító telep és hozzá tartozó nyárfás öntöző rendszer üzemeltetőjének kijelölése.

Előadó: Bukodi Károly polgármester

3.5. Tárgy: „Ócsa Város Önkormányzata KMOP-4.5.2-11-2012-0016 jelű „Bölcsődei ellátást nyújtó intézmények infrastrukturális fejlesztése és kapacitás bővítése” című pályázat keretén belül „Manóvár bölcsőde építése” című projekt kiviteli munkálatainak ellátása” tárgyú  közbeszerzési eljárás kapcsán beérkezett kiviteli ajánlatok.

Előadó:    Bukodi Károly polgármester

3.6. Tárgy: Az Ócsa, Bajcsy Zs.u.5. szám alatti ingatlan tulajdonjogának megszerzésére irányuló vételi szándékot megalapozó előszerződés jóváhagyása.

Előadó: Bukodi Károly polgármester

3.7. Tárgy: A 120/2012.(VIII.7.)sz. ÖK. határozat végrehajtása.

Előadó: Bukodi Károly polgármester

3.8. Tárgy: Szelektív hulladék gyűjtés módszerének 2013. január 1-től történő megváltoztatása

Előadó: Bukodi Károly polgármester

3.9. Tárgy: Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó központosított előirányzatból származó támogatás igénybevételéhez szükséges támogatási szerződés.

Előadó: Bukodi Károly polgármester

3.10. Tárgy: Pest Megyei Rendőr-főkapitánysággal  kötendő támogatási szerződés.

Előadó: Bukodi Károly polgármester

3.11.Tárgy: Közvilágítási lámpatest felszerelése.

Előadó:   Bukodi Károly polgármester

3.12.Tárgy: 2012. őszén végzendő útburkolat javítási munkák.

Előadó: Bukodi Károly polgármester

3.13. Tárgy: Nefelejcs Napközi Otthonos Óvoda alapító okiratának módosítása.

Előadó: Szűcs Jánosné Óvodavezető

3.14. Tárgy: Közmeghallgatás időpontjának kitűzése.

Előadó. Bukodi Károly polgármester

3.15.a) Tárgy: A 2013-2016. évre vonatkozó belső ellenőrzés stratégiai terve.

Előadó: Bukodi Károly polgármester

3.15.b.)  2013. évi belső ellenőrzési munkaterv.

Előadó: Bukodi Károly polgármester

3.16. Tárgy: Önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok számára pályázat (ÖNHIKI) benyújtása.

Előadó: Bukodi Károly polgármester

3.17.Tárgy:     Ócsa-Alsónémedi Építésügyi Hatósági Igazgatási Társulás megszüntetése.

Előadó: Bukodi Károly polgármester

 

4. Interpellációk

 

5. Tájékoztatók, közérdekű kérdések, bejelentések és javaslatok

5.1. Tárgy:  Két ülés óta tett fontosabb intézkedések, valamint jelentősebb  eseményekről tájékoztatás (szóbeli tájékoztatás)

Előadó:  Bukodi Károly  polgármester

Horváth Tamás alpolgármester

 

6.  Egyebek

 

7.  ZÁRT ÜLÉS

7.1. Tárgy: Közcélú érdekeltségi hozzájárulás részletekben történő megfizetésének engedélyezése.

Előadó: Bukodi Károly polgármester

 

Megjelenésére feltétlenül számítok !


Ócsa, 2012. október 24.

Tisztelettel:
Bukodi  Károly

Melléklet: Az ülés előterjesztései (31,2Mb méretű ZIP fájl)

ÓCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 2
E-mail: polghiv@ocsa.hu
Központi tel.: +36-29-378-125

ÜGYFÉLFOGADÁS
Hétfő: 13.00 - 18.00
Szerda: 13.00 - 16.00
Péntek: 07.30 - 12.00

© 2019. Ócsa Város Önkormányzata.
Impresszum, Adatvédelmi tájékoztató.