Ócsa Város Hivatalos Honlapja

Értesítem, hogy  Ócsa Város  Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. november 28-án 16 órai kezdettel ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében
                          (kérjük a pontos helyszínről a titkárságon érdeklődni szíveskedjen).

1. Napirend előtti felszólalások

 

2. Munkaterv szerinti  napirendek

2.1. Tárgy: …./2012.(….)ÖK. rendelet-tervezet a 2012. évi költségvetésről szóló 5/2012.(II.15.) ÖK. rendelet módosításáról.

Előadó: Bukodi Károly polgármester

2.2. Tárgy: Beszámoló a 2012. évi III. negyedéves pénzgazdálkodásról.

Előadó: Bukodi Károly polgármester

2.3. Tárgy: 2013. évi pénzügyi koncepció elfogadása.

Előadó:    Bukodi Károly polgármester

 

3. Aktuális napirendek

3.1. Tárgy: Tájékoztatás a fennálló kötvény és  hitelállományról.

Előadó: Bukodi Károly polgármester

3.2. Tárgy:      Ócsa Város Önkormányzatának vagyon kimutatása.

Előadó: Bukodi Károly polgármester

3.3.a)Tárgy: Belső ellenőrzési jelentés a 2012. II. negyedévi bank és pénztárbizonylatok ellenőrzéséről.

3.3.b)Tárgy: Belső ellenőrzési jelentés a 2011. évi támogatások elszámolásáról.

Előadó:  Farkas Marietta pénzügyi irodavezető

3.4. Tárgy: Rákóczi Szövetséggel támogatási szerződés megkötése.

Előadó:    Bukodi Károly polgármester

3.5. Tárgy: Javaslat a szociális és gyermekjóléti alapellátási feladatok ellátását biztosító  társulási együttműködés 2013. évi fenntartására.

Előadó: Bukodi Károly polgármester    

3.6. Tárgy:      Javaslat 2013. évi térítési díjak emelésére.

Előadó:    dr.Buzáné Icsó Zsuzsanna ügyvezető

3.7. Tárgy: Hulladékgazdálkodási terv készítésére beérkezett árajánlatokkal kapcsolatos döntés.

Előadó: Bukodi Károly polgármester

3.8. Tárgy: …../2012.(….)ÖK. rendelet tervezet A tiltott, kirívóan közösségellenes magatartások szabályozásáról szóló 15/2012.(IV.27.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről.

Előadó: dr.Molnár Csaba aljegyző

3.9. Tárgy: A járások kialakításához kötődő egyes feladatok végrehajtása.

Előadó: Bukodi Károly polgármester

3.10. Tárgy: BFKH Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerve kérelme az ócsai Ügyfélszolgálati irodahelyiség díjmentes használatára.

Előadó: Bukodi Károly polgármester

3.11. Tárgy: Ócsa Roma Nemzetiségi Önkormányzat pályázati lehetősége.

Előadó: Sándor István elnök

 

4. Interpellációk

 

5. Tájékoztatók, közérdekű kérdések, bejelentések és javaslatok

5.1. Tárgy:   Két ülés óta tett fontosabb intézkedések, valamint jelentősebb  eseményekről tájékoztatás (szóbeli tájékoztatás)

Előadó:  Bukodi Károly  polgármester
                Horváth Tamás alpolgármester

 

6.  Egyebek

 

7.  ZÁRT ÜLÉS

7.1. Tárgy: Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. ügyvezetőjének és könyvvizsgálójának megválasztása.

Előadó:    Bukodi Károly polgármester

7.2. Tárgy: Kitüntető díjak odaítélése a 2/2011.(I.28.) ÖK. rendelet az Egyes kitüntető díjak és adományozásuk rendjéről szóló rendelet alapján.

Előadó: Bukodi Károly polgármester

 

Megjelenésére feltétlenül számítok !

Ócsa, 2012. november 21.

Tisztelettel:
Bukodi  Károly

Melléklet: Az ülés előterjesztései (23,1Mb méretű ZIP fájl)

ÓCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 2
E-mail: polghiv@ocsa.hu
Központi tel.: +36-29-378-125

ÜGYFÉLFOGADÁS
Hétfő: 13.00 - 18.00
Szerda: 13.00 - 16.00
Péntek: 07.30 - 12.00

© 2019. Ócsa Város Önkormányzata.
Impresszum, Adatvédelmi tájékoztató.