Ócsa Város Hivatalos Honlapja

Értesítem, hogy Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. október 2-án (szerdán) 16.00 órai kezdettel ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében
                          (kérjük a pontos helyszínről  a titkárságon érdeklődni szíveskedjen)

Napirendi javaslat:

1.    Napirend előtti felszólalások

 

2. Munkaterv szerinti napirendek

 

3.1    Tárgy:    Október 23-i ünnepség előkészítése

Előadó:    Bukodi Jánosné Oktatási, kulturális és sport Bizottság Elnöke

3.2    Tárgy:    Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. beszámolója az Egészségház működtetéséről

Előadó:    dr.Buzáné Icsó Zsuzsanna ügyvezető

 

Aktuális napirendek

3.3    Tárgy:    …./2013./…./ számú rendelet-tervezet a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatással és a köztisztasággal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 10/1999./III.31./ számú önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

3.4    Tárgy: Jelentés az Ócsai Önkormányzat vagyongazdálkodási ellenőrzéséhez kapcsolódó Intézkedési Tervben foglaltak teljesítéséről

Előadó: dr.Szabó György jegyző

3.5    Tárgy:    …/2013./…/ számú rendelet-tervezet Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2011./III.31./ önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: dr.Molnár Csaba aljegyző

3.6    Tárgy:    Csurgó Gábor, Csurgó István és Csurgó Zoltán földterület adásvételi témában hozott határozatának megerősítése

Előadó:    dr.Szabó György jegyző

3.7    Tárgy:    Lakossági járdaépítési program III.

Előadó:    Bukodi Károly polgármester

3.8    Tárgy:    Szűcs Jánosné intézményvezetői illetménypótlék mértékének megállapítása

Előadó:    dr.Bukodi Károly polgármester

 

4. Interpellációk

4.1    Tárgy:    Inczeffy Szabolcs képviselői interpellációja

Előadó:    Bukodi Károly polgármester

 

5. Tájékoztatók, közérdekű kérdések, bejelentések és javaslatok

 

6. Egyebek

 

7. ZÁRT ÜLÉS
 

Megjelenésére feltétlenül számítok!

Ócsa, 2013. szeptember 25.

Tisztelettel:
Bukodi Károly

Melléklet: Az ülés előterjesztései (9 Mb méretű ZIP fájl)
 

ÓCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 2
E-mail: polghiv@ocsa.hu
Központi tel.: +36-29-378-125

ÜGYFÉLFOGADÁS
Hétfő: 13.00 - 18.00
Szerda: 13.00 - 16.00
Péntek: 07.30 - 12.00

© 2019. Ócsa Város Önkormányzata.
Impresszum, Adatvédelmi tájékoztató.