Ócsa Város Hivatalos Honlapja

A pályázatok benyújtásának határideje: 2013. december 31.

 

 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ismételten pályázatot ír ki a lakossági járdaépítés támogatására. A támogatható pályázatok száma 40 darab.

A lakossági járdaépítési pályázatra azok az ingatlantulajdonosok jelentkezhetnek, akik az önkormányzat által biztosított anyagból (sóder, cement) vállalják a munkák kivitelezését és beadványukban megjelölik a kivitelezésért felelős személyt, aki a munkálatokat irányítja, írásban vállalja a munka minőségi végrehajtását, valamint annak befejezését jelzi az önkormányzat felé. Az önkormányzat maximálisan 1,4 méter szélességű járda építését támogatja – a pályázó saját költségére építhet ennél szélesebbet is.

A pályázaton indulhat minden olyan ingatlantulajdonos, aki előtt jelenleg nincs szilárd burkolatú járda, vagy a meglévő járda járhatatlan, balesetveszélyes. Előnyt élveznek azok az ingatlantulajdonosok, akik előtt helyi viszonylatban nagy gyalogosforgalom bonyolódik (intézmények, üzletek, közlekedési gyűjtő forgalmú helyszínek környezete). További előnyt jelent, ha több szomszédos ingatlan tulajdonosa egyszerre pályázik és ezáltal nagyobb egybefüggő járdaszakasz valósul meg.

Akárcsak az előző pályázatnál, csak olyan helyen támogatjuk a járdaépítést, ahol vagy megszüntetik az ereszcsatorna közterületre történő kivezetését (amennyiben ez így van), vagy pedig azt a járdaépítés során a járdaszint alatt bevezetik az árokba (ha nincs árok, akkor annak létesítéséről a pályázónak saját magának kell gondoskodnia). Amennyiben az építés során tört beton keletkezik - tehát a régi rossz műszaki állapotú járdát felbontják - a törmeléket az önkormányzat díjmentesen elszállíttatja. Ennek feltétele, hogy a konténerbe csak tiszta betontörmelék kerülhet. Ellenkező esetben a pályázónak magának kell fizetnie az elszállítás és elhelyezés költségét – ez esetben az elszállításig közterület-használati díj is felszámításra kerül.

Azon ingatlantulajdonosok esetében, akik a beton járdától eltérő (pl. viacolor) burkolatú járdát kívánnak építeni, az önkormányzat a megvalósítást a betonjárda anyagszükségletének megfelelő összeggel támogatja. Fontos, hogy a térkőből építendő járda anyagbeszerzése csak a támogatás megítélése és a megállapodás aláírása után történhet meg - ezzel kapcsolatban a részletekről érdeklődjön személyesen vagy telefonon a Műszaki, Beruházási és Vállalkozási Irodában.

 

A pályázatok benyújtásának határideje: 2013. december 31.

 

A benyújtott pályázatok elbírálása a 2014. januári Képviselő-testületi ülésen kerül sor. A kitöltendő és aláírandó megállapodásokat a nyertes pályázók február elején kapják meg.  A megállapodások mindkét példányát vissza kell juttatni az önkormányzathoz. Ekkor kerül sor a kivitelezés pontos időpontjának egyeztetésére is. A megállapodás egyik – önkormányzat által is aláírt és ellenjegyzett – példányát a pályázó később visszakapja.

Az építést legkorábban március elején lehet megkezdeni. A jelen felhívásban épülő járdáknak legkésőbb július végéig kell megépülniük.

Azon pályázók számára, akik igénye indokolt és a rendelkezésre álló pénzügyi keretből nem elégíthető ki, az önkormányzat 2014 őszén várhatóan újabb pályázatot hirdet.

 

A pályázati adatlap letölthető innen, illetve megjelenik az Ócsai Kisbíró novemberi számában.

 

Ócsa Város Önkormányzata

ÓCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 2
E-mail: polghiv@ocsa.hu
Központi tel.: +36-29-378-125

ÜGYFÉLFOGADÁS
Hétfő: 13.00 - 18.00
Szerda: 13.00 - 16.00
Péntek: 07.30 - 12.00

© 2019. Ócsa Város Önkormányzata.
Impresszum, Adatvédelmi tájékoztató.