Ócsa Város Hivatalos Honlapja

Bővebben a gyűjtőedény használatról.

Felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének a települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról és a köztisztasággal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 17/2017. (X.25.) önkormányzati rendelete értelmében az ingatlanhasználó a gyűjtőedényben az ingatlanon szokásosan keletkező hulladékot tömörítés nélkül úgy helyezheti el, hogy annak fedele zárható legyen, valamint az a hulladékszállítás során a közszolgáltató alkalmazottainak egészségét, testi épségét ne veszélyeztesse, a gépi ürítést ne akadályozza, az ürítő berendezést ne károsítsa.

Amennyiben esetenként a felhasználási helyen rögzített litermennyiségen felül plusz hulladék keletkezik a háztartásban, azt emblémás fehér zsákban lehet a gyűjtőedény mellé kihelyezni és díjmentesen elszállításra kerül. A zsákot hétfői napokon 14-18 óra között az Ócsai Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálati helyiségében a DTkH Nonprofit Kft. ügyintézőjétől tudják megvásárolni. Ha rendszeresen nagyobb mennyiségű hulladék keletkezik, abban az esetben nagyobb gyűjtőedény használata szükséges.

Fentiekre tekintettel - Ócsa Város rendezett településképének megtartása, valamint a fertőzésveszély elkerülése érdekében - kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy a gyűjtőedényeket a fent leírtaknak megfelelően szíveskedjenek az ingatlanuk elé kihelyezni, és azokba csak olyan mennyiségű hulladékot szíveskedjenek elhelyezni, mely az edény zárhatóságát nem akadályozza, ellenkező esetben – a közszolgáltató tájékoztatása szerint – a többlet mennyiség nem kerül elszállításra.

dr. Molnár Csaba
jegyző

ÓCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 2
E-mail: polghiv@ocsa.hu
Központi tel.: +36-29-378-125

ÜGYFÉLFOGADÁS
Hétfő: 13.00 - 18.00
Szerda: 13.00 - 16.00
Péntek: 07.30 - 12.00

© 2019. Ócsa Város Önkormányzata.
Impresszum, Adatvédelmi tájékoztató.