Ócsa Város Hivatalos Honlapja

A pályázatot január 15-től február 15-ig nyújthatják be az eladósodott családok.

 

 

Sokakat érdekel, vajon kik és hogyan költöznek Ócsára a tavasszal átadásra kerülő szociális lakópark első 80 házába. A kormány tavaly év végi rendelkezése lehetővé teszi, hogy az ócsai városvezetésnek is döntő szava lesz abban, kik kapnak kulcsot tavasszal.

A bedőlt devizahiteles családoknak pályázniuk kell, a pályázatkezelői feladatokat a Magyar Máltai Szeretetszolgálat látja el. Az első ütemben felépülő 80 házból ötvenbe legfeljebb 4 fős, húszba legfeljebb 5 fős, tíz ingatlanba pedig legfeljebb 6 fős családok költözhetnek. Így összesen 360 embernek nyújt majd tavasztól lakhatási megoldást az ócsai lakópark.

Pályázatot nyújthat be az adós, ha:

- a kényszerértékesítésre kijelölt lakóingatlan tulajdonjogát elvesztette vagy a pályázati döntés meghozataláig várhatóan el fogja veszíteni,

- a kényszerértékesítésre kijelölt lakóingatlanának a jelzáloghitel-szerződés megkötésekor megállapított forgalmi értéke Budapesten és a megyei jogú városokban a 25 millió forintot, egyéb településeken a 20 millió forintot nem haladta meg,

- bejelentett lakóhelye: - a 2012. december 1-jét megelőzően kényszerértékesített lakóingatlan esetében a kényszerértékesítés időpontjában, vagy, - a 2012. december 1-jét megelőzően nem kényszerértékesített lakóingatlan esetében 2012. december 1-jén, majd azt követően a pályázat benyújtásáig folyamatosan a kényszerértékesítésre kijelölt ingatlan,

- más lakhatást biztosító használati joga a pályázat benyújtásának időpontjában nincs, vagy ha van is, az adott ingatlanban az adós háztartásának lakhatása csak az egy lakásban lakó személyekre számítandó méltányolható lakásigényre vonatkozó szabályozás megsértésével valósulhatna meg, és

- a háztartásában a pályázat benyújtásának időpontjában legalább egy családi pótlékra jogosító, vagy az ellátásra már nem jogosító, de nevelési-oktatási vagy felsőoktatási intézményben tanulmányokat folytató és a 25. életévét még be nem töltött gyermek van.

A pályázatot két példányban 2013. február 15-ig kell benyújtani a Magyar Máltai Szeretetszolgálathoz, elektronikus úton és papíron is. Eleketronikus úton a www.ocsalakaspalyazat.hu honlapon található adatlap kitöltésével lehet jelentkezni, a kinyomtatott pályázatokat pedig a pályázó által aláírva, postai úton ajánlott küldeményként feladva a Magyar Máltai Szeretetszolgálatnak kell elküldeni. (A pályázat elektronikus példányának kitöltéséhez a családsegítést nyújtó szolgáltató – a pályázatot benyújtó adós kérésére – segítséget nyújt.)

A pályázat lebonyolításával kapcsolatos felvilágosítás kérhető az ocsa@maltai.hu email címen, vagy munkaidőben az 1/391-4710-es telefonon. 

A pályázatkezelő az érvényes pályázatot benyújtók között a pályázati adatlapban közölt információk alapján rangsort állít majd fel. Előnyben részesül az a pályázó, aki, vagy akinek együttköltöző háztartástagja keresőtevékenységet folytat, vagy állását 2008. szeptember 30-át követően veszítette el.

A pályázatkezelő – a felállított rangsornak megfelelő sorrendben – az adósnál személyes megkeresés alapján környezettanulmányt fog készíteni. A benyújtott pályázati adatlapok és az elvégzett környezettanulmány alapján javaslatot készítenek a Program Bírálati Bizottsága számára. Ezen Bizottság Ócsa város képviselő-testülete által delegált két személyből, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat által kijelölt két személyből és a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. által delegált személyből áll fel. A Program Bírálati Bizottság március 25-ig dönt majd a költöző családok kiválasztásáról, akiket 5 munkanapon belül értesítenek. 

 

ÓCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 2
E-mail: polghiv@ocsa.hu
Központi tel.: +36-29-378-125

ÜGYFÉLFOGADÁS
Hétfő: 13.00 - 18.00
Szerda: 13.00 - 16.00
Péntek: 07.30 - 12.00

© 2019. Ócsa Város Önkormányzata.
Impresszum, Adatvédelmi tájékoztató.