Ócsai Halászy Károly Általános Iskola

Az Ócsa Halászy Károly Általános Iskola Ócsa egyetlen 8 évfolyamos oktatási intézménye. Fenntartója Ócsa város önkormányzata.
A város 2000 és 2002 között a régi korszerűtlen oktatási épületeit megszüntette, és címzett támogatással 16 új tantermet és sportcsarnokot épített.

Pedagógiai hitvallásunk:
Egészséges ifjúságot nevelni, oktatni szereteteljes légkörben
a partnerekkel jó együttműködésben.

Az iskola feladata:
8 évfolyamos általános iskolai oktatás,
Sajátos nevelésű tanulók 1-8 évfolyamos oktatása,
A napközi otthon ellátása,
Iskolai étkeztetés.

A tanulók már első osztálytól tanulhatják az angol nyelvet. A szülők igénye alapján akár emelt óraszámban is.
Az első osztályos nevelők irányultságot ajánlanak osztályaiknak, mely egy-egy terület alaposabb megismerését jelenti. Ilyen teületek például: számítástechnika, drámapedagógia, matematika, stb.
A tanulók szakkörökön, korrepetálásokon, felzárkóztató foglalkozásokon vehetnek részt.
A mindennapos testedzés lehetősége mindenki számára biztosított a tanórákon, sportkörökön illetve az atlétikai szakosztály keretén belül.
A tehetséggondozást segíti az iskolán belül működő Fantázia Művészeti Iskola festészet, kézműves, drámapedagógiai és tánc szakjai.
Tanulók számára kulturális programokat, kirándulásokat és taborokat szervezünk.

2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 52.
Telefonszám: +36 29 378 023
Faxszám: +36 29 379 217
E-mail: igazgato@halaszyiskola.hu
Igazgató: Kovácsné Kovácsi Beáta

Tovább az általános iskola honlapjára

Ócsai Bolyai János Gimnázium

A gimnáziumot 1952-ben alapították és Bolyai János híres matematikusról nevezték el. A középiskola napjainkban ismét a sikeres iskolák közé tartozik. Az elmúlt tíz évben minden tekintetben megújult az intézmény. Az épület szép, a tanítás korszerű körülmények között folyik. Hatosztályos, négyosztályos gimnázium és kereskedelmi szakközépiskolaként működik.

2364 Ócsa, Falu Tamás u. 35.
Telefon/faxszám:
+36 29 378 045
+36 29 578 830
+36 29 378 051
E-mail: gimi@bogim.hu

Tovább az iskola honlapjára

Óvodáink

Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda és Manóvár Bölcsőde
cím: 2364 Ócsa, Dózsa György tér 1.
tel./fax: 06-29 / 378-065
tel.: 06-29 / 578-840

Napsugár tagóvoda
cím: 2364 Ócsa, Baross utca 14.
tel.: 06-29 / 378-084

központi e-mail cím: info@nefelejcsovoda.hu


Óvodavezető: Szűcs Jánosné / Jutka
Óvodavezető helyettes: Kánainé Gelencsér Judit
Tagóvoda vezető helyettes: Szöllösiné Panyik Ida
Minőségfejlesztési csoport vezető: Gubuznai Lászlóné / Éva
Szakmai munkaközösségi vezető: Szemánné Galzó Erika
Gyermekvédelmi felelősök: Borsos Gyuláné / Erika, Gubuznai Lászlóné / Éva
Óvodatitkár: Buzek Bálintné / Edit néni

tovább az óvodák honlapjára