Ócsa Város Hivatalos Honlapja

Ócsai Bolyai János Gimnázium

rövid történelmi áttekintése

Az épület eredetileg állami elemi népiskolának készült. Az iskolát Villand Károly soroksári építőmester tervei szerint , soroksári kőművesek húzták fel 1929 és 1932 között.

Ócsai Bólyai János Gimnázium régen

Ebben az épületben nyitotta meg osztályait az Ócsai Bolyai János Gimnázium 1952-ben két osztállyal és 75 fővel. Átmenetileg még általános iskolai osztályok is működtek az intézményben, de 1953-tól a középiskola teljesen birtokba vette az épületet.

A Gimnázium alapító igazgatója Porpáczy István (1907. augusztus 12. - 1989. február 3.) 1952-ben a Pest Megyei Tanács Művelődési Osztálya megbízta az akkori Ócsa községben létesítendő gimnázium szervezésével. A dabasi járásban igényként jelentkezett egy középiskola szervezése. Ócsa földrajzi helyzete, a járás iskolai tanulóinak száma, valamint az épületadottság indokolta az intézmény  Ócsán történő létesítését. A gimnázium névadójának választása is az ő nevéhez köthető. Porpáczy István az 1960/61. tanév végéig látta el igazgatói feladatát, a következő tanévben Szentendrére helyezték.

A Gimnázium névadója Bolyai János (Kolozsvár 1802. december 15. - Marosvásárhely 1860. január 27.) . Minden idők legzseniálisabb matematikusa. Tehetsége már gyermekkorában megmutatkozott. 1931-ben megjelent Appendix című művével megalkotta a nemeuklideszi geometriát, amely nélkülözhetetlen alapot jelentett a XX. század fizikai elméletei számára.

A gimnázium a központi épületet hamar kinőtte, mert ebben csupán 6 tanterem és 1 szertár volt. A diákok elhelyezését csak úgy tudták megoldani, hogy az iskola közelében lévő egyéb épületeket is igénybe vették. Ezek állapota igen rossz volt. Az ún. "kisgimnázium" életveszélyessé vált.

A mostoha körülmények miatt a nyolcvanas években az iskola beiskolázási gondokkal küzdött.

Ócsai Bólyai János Gimnázium

1986-ban megyei fenntartásból községi fenntartásba került a gimnázium. Az akkori község vezetése jól érzékelte, hogy az intézmény mély válságba van és megújításra, fejlesztésre szorul. Döntés született, hogy támogatják a tantestület innovációs törekvéseit. A fenntartó, a beruházás előkészítése céljából Bujdosó Géza építészmérnököt bízta meg.

Az iskola tervezésekor figyelembe vették az épület arculatát. Az épület egyemeletes kontyolt tetős ház volt, amelynek jellegzetessége a boltíves ablakok és a belső terek boltíves kiképzése. Anyagi okokból felvetődött a szögletes ablakkialakítás, de sikerült meggyőzni az illetékeseket az eredeti stílusjegyek megtartására. Az első ütem kialakítása jól sikerült , minden igényt kielégített.

Első ütemben a tantermeket, előadótermeket és a szertárakat alakították ki.

A beruházás első ütemének megvalósítása új lehetőségeket nyitott a középiskola előtt. Ezért a  nevelőtestület hozzáfogott a tartalmi munka megújításához. Elindult az emeltszintű idegen nyelvi képzés és elkezdődött a számítógépes képzés feltételeinek kiépítése is.

Ócsai Bólyai János Gimnázium

1990/91-es tanévtől engedélyt kapott a gimnázium  kereskedelmi szakközépiskola indításához.

1992 elején elindult a tetőtér beépítése, ahol három nyelvi csoportszoba és egy nyelvtanári szoba került kialakításra.

1992-ben a község benyújtotta igényét a tornaterem kialakítására. Az egyeztetések során kiderült, hogy a megnövekedett gyermeklétszám testnevelési óráit csak akkor lehet praktikusan megszervezni, ha 2 tornaterem, 2 szertár és legalább 3 öltöző áll rendelkezésre. Így került kialakításra az alagsorban lévő edzőterem. A tornatermet karzattal és egy félemeleti galériával látták el.

A belső kiképzésekor a boltíves megjelenítésre és a korábban alkalmazott színharmóniára, továbbá az elkezdett bútorcsalád beszerzésére törekedtek. Az ünnepélyes átadásra 1994-ben került sor.

A felújítások következtében egyre láthatóbbá vált a központi épület elavultsága. Szerencsére 1994-ben címzett támogatási igényt lehetett benyújtani , válságos helyzetbe került , rekonstrukcióra szoruló középiskolai épületekre. A gimnázium a pályázati kiírásnak minden tekintetben megfelelt, így 1994 nyarán megkezdődhetett a központi épület  felújítása. Már a tetőcsere után látszott, hogy nagyon tetszetős lesz az épület.

Ócsai Bólyai János Gimnázium

Módosult a belső elrendezés, az épület kapott egy kis huszártornyot., aminek a tetején Bolyai János geometriai munkásságát ábrázoló térplasztikát helyeztek el. A tornyon helyet kapott egy óra is és díszkivilágítással látták el az épületet. Az új tető kialakításával lehetőség nyílt további 5 foglalkoztatási helység megnyitására, melyből 4 nyelvi csoportszoba, ahol 20 korszerű számítógép is helyet kapott, az ötödik helységben multimédia labort építettek ki. Elkészült  az épületeket összekötő aula, valamint az első emeleti karzat. Erről a karzatról leget kijutni a teraszra.

1996. decemberében volt az iskola műszaki átadása. Időközben elkészült az aula feletti kamaraterem és könyvtár, a sportudvar, a díszpark és az új kerítés.

Az Ócsai Bolyai János Gimnázium nem csak külsejében igényes, de belső tartalmában, szellemiségében  is vezető szerepet tölt be.

2002-ben a  matematikusvilág Bolyai János születésének 200. évfordulóját ünnepelte. Erre az alkalomra tervezte Inczeffy Szabolcs  matematika tanár, a  Bolyai díjat,  amely Varga Zoltán szobrászművész közreműködésével készült el.

A szobor a geometria három ágát jeleníti meg: a szobor talpa a síkgeometriát, a középső része a gömbi geometriát, a szobor felső része pedig a hiperbolikus (abszolút) geometriát.

Ócsa, 2017. február 06.

Felhasznált irodalom:
Bolyai évkönyv 50. ( 2002.)
Bolyai évkönyv 45 (1997)
Magyar Sándor: Utcák, terek és intézmények Ócsán

Összeállította: Pappné Hajdu Katalin

Mellékletek:

 

ÓCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 2
E-mail: polghiv@ocsa.hu
Központi tel.: +36-29-378-125

ÜGYFÉLFOGADÁS
Hétfő: 13.00 - 18.00
Szerda: 13.00 - 16.00
Péntek: 07.30 - 12.00

© 2019. Ócsa Város Önkormányzata.
Impresszum, Adatvédelmi tájékoztató.