Ócsa Város Hivatalos Honlapja

Darázsi János tanító, helytörténész életútja (1924-2016)

 

1924 január 5-én született Budapesten, 2016 december 2-ig, haláláig ócsai lakosként értünk munkálkodott.

A tanító-nevelő az értékközvetítés követendő példáját sugározta élete munkásságával.

Családi identitás predesztinálta a tanítói hivatás útjára. Elődei-édesapja, anyai dédapja másfélszáz éve tanítottak református kántor - karnagy  tanítóként Ócsán.  Anyai nagynénje volt első óvónői oklevelet szerzett óvónőnk, magánóvodánk alapítója és vezetője  is.

1849 júliusában  kántor-tanító dédapja hantolta ki és temette el a temetőbe - csendességben - a golyó általi halálra ítélt, szomszéd község, tanító, nemzetőr századosát , Halászy Károlyt.

Darázsi János több éves gyűjtőmunkát végzett a mártírhalált halt honvéd százados  élettörténetének  felkutatására. A Hadtörténeti Intézet  dokumentumai alapján sikerült összeállítani Halászy Károly hiteles élettörténetét.

1992. március 13-án névadó ünnepség keretében vette fel az Ócsai Általános Iskola Halászy Károly nevét.

Darázsi János helytörténész levéltári kutatásokat végzett. Saját és ősei tapasztalatait átadva, megírta az Ócsai Műemlék Református Templom és az Ócsai Református Egyház történetét. Írásaival kiegészítette Ócsa történetét.

Néhány cím ezekből az írásokból:

  • Hogyan vett részt az ócsai református  gyülekezet az 1848-49-es szabadságharcban?
  • Halászy Károly kivégzésének hiteles története.
  • Kopjafáink.
  • Ócsa Nagyközség város lett.
  • Emlékezzünk Gróf Teleki Józsefre.

A II. Világháború Ócsai áldozatainak felkutatása is a nevéhez kapcsolódik. Házról- házra járva , beszélgetve állította össze az áldozatok névsorát, akik 1939-től 1945-ig a háborús cselekmények miatt, a fronton, lágerekben vagy itthon elhunytak. Összesen 79 nevet sikerült összegyűjtenie.(Mellékletként csatolva)

Az általános és a középiskolásokat is bevonta a hősök felkutatásába, így a kezdetben közreadott névsor, a visszajelzéseknek köszönhetően, 116 főre gyarapodott.

Terror  Háza Múzeum munkáját annak a 45 ócsai zsidó polgárnak az adataival segítette, akik Ócsáról kerültek deportálásra. Munkáját Tallai Gábor programigazgató, 2005-ben köszönő levélben ismerte el. (Csatolva)

Széleskörű érdeklődését közel 70 kulturális tartalmú újságcikk és  számos történeti dokumentum megírása reprezentálja.

Alapító tagja, szerkesztőbizottsági tagja  volt az Ócsai Hírmondó C. helyi újságnak, majd rendszeresen jelentek meg cikkei a Társas Tükör  majd a Kibíró c. helyi újságok hasábjain is.

Sorsfordító történelmi események és  személyek éppen olyan figyelmet váltottak ki nála, mint a természet felfedezése.

Családját és feleségét is köztiszteletben állóként  ismerték, szerették. Felesége  tanító és szakfelügyelő volt.

Darázsi János tudós, tanár, tanító volt az áldozat és a szerénység lelkületével.

Megnyilatkozásai, a múlt tiszteletét, pozitív életszemléletét, az Isten iránti hitét bizalmát tükrözték. Gazdagsága személyiségében volt, tehetsége és hite adta az erejét.

1999. január 22-én  "Ócsáért" és 2008. szeptember 6-án " Ócsa Városáért"  díjjal tüntették ki, közösségi munkája elismeréséül. (Ócsáért díj csatolva).

Munkássága iránti tisztelettel összeállította:

Szöllősiné Panyik Ida

Óvodapedagógus, nyugalmazott tagóvoda vezető

Darázsi János helytörténész tanítványa.

 

Forrás: Helyi kiadványok, cikkek.

Mellékletek:

ÓCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 2
E-mail: polghiv@ocsa.hu
Központi tel.: +36-29-378-125

ÜGYFÉLFOGADÁS
Hétfő: 13.00 - 18.00
Szerda: 13.00 - 16.00
Péntek: 07.30 - 12.00

© 2019. Ócsa Város Önkormányzata.
Impresszum, Adatvédelmi tájékoztató.