Ócsa Város Hivatalos Honlapja

Ócsai Római Katolikus Templom

A mai templom elődjét 1754-ben építették a katolikusok számára, a Szentháromság tiszteletére.

1777-ben épült fel a jelenleg is látható templom, Mária Terézia és Migazzi Kristóf támogatásával, amit ismételten a Szentháromság tiszteletére szenteltek fel .A terveket Mayerhoffer János készítette, a kivitelezést Héber József neves ácsmester irányította.

Ócsa 1916-ig Alsónémedi filiája (leányegyháza) volt, az alsónémedin szolgáló papok látták el az ócsai római katolikus hívők lelki gondozását.

1916-ban expositura( kihelyezett káplánság) lett, helyben lakó beosztott pappal. 1922-ben önálló plébániaként működött tovább. Ócsa első plébánosa, az azóta testvérvárosunkká lett Palástról származó Szűcs Gyula volt, aki 1918-ban 35.000 koronáért restauráltatta a templomot. Ekkor a tornyot egy emelettel megmagasították.

1920-ban Horthy Miklós kormányzó 500 kg harangércet utaltatott ki Ócsa Római Katolikus templomának javára. Ebből 2 harang készült, a 250 kg-os K hangú nagyharang (Szentháromság) és az 50 kg-os A hangú kisharang ( Szent Mihály).

A II. Világháborúban megsérült a torony, rekonstrukciója 1946. november 30-ra lett kész. A templomot sátortetővel fedték be. Felújítása, festése folyamatosan zajlott az 1960-as években.

Nagy felújítás kezdődött 1977 nyarán,  a műemléktemplom 200 éves évfordulójára. A felújítást a hívek és az európai segélyszervezetek adományaiból finanszírozták. Villamosításra került a harangozás, a plébánia magas deszka kerítést kapott, a templombelsőt restaurálták, festették, (Schiesz József és Szállási István) üvegablakait cserélték és javították (Mohay Attila), berendezését javították,cserélték (Licsik Titusz), új kerámiák díszítették a templombelsőt (Albrech Júlia). A felújítás 1983 tavaszára sikeresen  befejeződött.

2003-ban díszkivilágítást és padlófűtést kapott a templom, 2004-ben pedig befejeződik a parkosítás.

Jelenlegi állapotában, a nyugati oldalon,  a homlokzat síkja mögött van a  torony. Az előreugró szemöldökpárkányos főbejáratot, és a fölötte lévő félkörös ablakot, mélyített tükör egységesíti. Ettől jobbra és balra, a homlokzatot egy-egy tükör díszíti. A tagozott főpárkány fölött, a torony két oldalához ívesen hajló oromfal csatlakozik. A torony  alsó részén kerek, felette félköríves nyílás, legfelül óra található. A templom oldalhomlokzatához ferde falsíkkal kapcsolódik a keskenyebb, kosáríves lezárású szentély. A jobb oldalon a szentély beszögelésében van a sekrestye.

Belül, a csehsüveg boltozattal fedett kétboltszakaszos hajó, ehhez csatlakozik az egyboltszakaszos szentély.

A templom falában falifülke és fülesablak található.

A csehsüveges boltozat toronyaljától balra a mellékkápolna, jobbra a toronyfeljáró található.

Az elválasztó falpillérek gazdagon tagozottak.

(Az Ócsai Római Katolikus Templom múltjáról kevés írásos anyagot találtunk, így bárki ehhez hitelt érdemlően hozzá tud tenni az keresse az Ócsai Települési Értéktár Bizottságot. Érdeklődni a Polgármesteri Hivatalban lehet.) 

Ócsa, 2017. április 28.

Források:

  • MTA Topográfia Munkaközösség által kiadott Pest megye műemlékei c. kiadvány. Szerkesztő: Dercsényi Dezső
  • Tóth Péter Domonkos prépost jegyzetei, Ócsa  plébánosa (1983-2008)

Forrásgyűjtés:

  • Gergelyné Kopcsó Eszter
  • Magyar Mária
  • Magyar Ilona

Összeállította: Pappné Hajdu Katalin

Mellékletek:

 

ÓCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 2
E-mail: polghiv@ocsa.hu
Központi tel.: +36-29-378-125

ÜGYFÉLFOGADÁS
Hétfő: 13.00 - 18.00
Szerda: 13.00 - 16.00
Péntek: 07.30 - 12.00

© 2019. Ócsa Város Önkormányzata.
Impresszum, Adatvédelmi tájékoztató.