Ócsa Város Hivatalos Honlapja

Közterület-Felügyelet

Berecz Éva

Közterület-felügyelő

 
Kovács János

Közterület-felügyelő

Telefon: +36-70/368-1843

 
Mezei Tamás

Közterület-felügyelő

Telefon: +36-70/395-1877

 
Email: kozterulet@ocsa.hu  

Gyepmester

Töves-Gold Kft.
Telefon: +36-20/938-5192

Tájékoztató Ócsa Város Közterület-Felügyelet tevékenységéről

2010. november 1-jétől Ócsa Város Önkormányzata a Belügyminisztérium programjának segítségével két fő közterület-felügyelőt foglalkoztat a helyi lakosság mindennapi életének megkönnyítése céljából. Fontosnak tartom a lakosság tájékoztatását a közterület-felügyelet feladatairól, elsőként a következő területeket emelem ki: a közterület rendjének és tisztaságának védelme, valamint annak rendjét megbontó jogsértések hatékonyabb megelőzése, megakadályozása, szankcionálása és az önkormányzati vagyon védelme.

A közterület-felügyelet részfeladatait az alábbi felsorolás tartalmazza:

  • a közterület jogszerű használatának, a közterületen folytatott engedélyhez, közterület-használati szerződéshez, illetve útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése,
  • a közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó, jogszabály által tiltott tevékenység megelőzése, megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, illetve szankcionálása,
  • közreműködés a közterület, az épített és a természeti környezet védelmében,
  • közreműködés a közrend, a közbiztonság védelmében,
  • közreműködés az önkormányzati vagyon védelmében,
  • közreműködés a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében,
  • közreműködés állat-egészségügyi és ebrendészeti feladatok ellátásában.

A feladatkörében eljáró közterület-felügyelő hivatalos személy, feladatait az önkormányzat illetékességi területén – közterületen – egyenruhában látja el.

A felügyelő az általa észlelt vagy tudomására jutott – feladatkörébe tartozó – jogszabálysértés esetén köteles intézkedést tenni. A szabálysértés elkövetőjét a cselekmény súlyától függően helyszíni bírsággal sújthatja, vagy ellene feljelentéssel élhet, ennek érdekében igazoltathat. Szabálysértés elkövetésén tetten ért személyt az illetékes szabálysértési hatósághoz az eljárás azonnali lefolytatása érdekében a felügyelő előállíthatja. Ellenszegülés esetén az előállításhoz a rendőrség segítségét kell kérni. A rendőrség megérkezéséig a felügyelő az érintett személyt feltartóztathatja. Az észlelt szabálysértésről feljelentés is készülhet.

A felügyelő azon dolog visszatartására intézkedhet, amelynek elkobzását a szabálysértést meghatározó jogszabályok lehetővé vagy kötelezővé teszik. Az eljárás szempontjából lényeges környezetről és körülményről, tárgyról kép- és hangfelvételt készíthet. A felügyelő a helyi közúton jogosult feltartóztatni a köztisztasági szabályokat megszegő, továbbá a táblával jelzett behajtási tilalmat, vagy korlátozást megszegő járművet.

Ügyintézés helye: Ócsa Város Polgármesteri Hivatal (Ügyfélszolgálati iroda)

                                Telefonszám: +36-29/378-125 / 28-as mellék

Közterület-felügyelet elérhetősége munkaidőben:

  • Berecz Éva, Tel.: +36-70/395-1877
  • Kovács János, Tel.: +36-70/368-1843

(Munkaidőn kívül üzenetrögzítő működik a megadott mobil telefonszámokon.)

Kérem a lakosságot, hogy segítsék a felügyelők szakmai munkáját egy tiszta, rendezett településért!

Tisztelettel,
Bukodi Károly

polgármester

 

ÓCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 2
E-mail: polghiv@ocsa.hu
Központi tel.: +36-29-378-125

ÜGYFÉLFOGADÁS
Hétfő: 13.00 - 18.00
Szerda: 13.00 - 16.00
Péntek: 07.30 - 12.00

© 2019. Ócsa Város Önkormányzata.
Impresszum, Adatvédelmi tájékoztató.