Ügyrendi Bizottság

Buza Ernő elnök
Kardos Zoltán tag
dr. Gallai Zoltán tag

Gazdasági Bizottság

Kardos Zoltán elnök
Buza Ernő tag
dr. Gallai Zoltán tag
Pappné Hajdu Katalin tag
Papp Klára tag

Városfejlesztési, Műemlékvédelmi és Természetvédelmi Bizottság

Kánai Gergely elnök
Hantos Péter tag
Puskás Imre tag
Rigó István tag

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

Hantos Péter elnök
Kánai Gergely tag
Murinainé Murár Emília tag
Kormos Rebeka tag
Puskás Ilona tag