Ócsa Város Hivatalos Honlapja

T Á J É K O Z T A T Á S

 

Tisztelt Ócsai Lakosok!

Tájékoztatom Önöket, hogy Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta Ócsa Város hatályos településrendezési eszközeinek módosítását a 4512/1 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában. Ócsa Város hatályos településrendezési eszközei – a módosítással egységes szerkezetbe foglalva – az alábbi linkeken érhetők el:

https://ocsa.hu/index.php?content=dokumentumok

(A településfejlesztési és településrendezési dokumentumok között.)

Jelen módosítás jóváhagyott dokumentumai az alábbi linkekről tölthetők le:

Ócsa, 2019. július 10.

 

Tisztelettel,

                                                        Bukodi Károly

                                                                                                 polgármester

 


T Á J É K O Z T A T Á S

 

Tisztelt Ócsai Lakosok!

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény és a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Trk.) előírásai alapján, felülvizsgálta a 2017-ben elkészített és jóváhagyott Településképi rendeletét (TKR), illetve Településképi arculati kézikönyvét (TAK). A felülvizsgálat során mind a TAK, mind a TKR módosítása szükségessé vált az időközben bekövetkezett jogszabályi és helyi változások okán. Ennek megfelelően, Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TAK módosítását 162/2019. (VI. 26.) számú ÖK határozatával, míg az új Településképi rendeletet 12/2019. (VI. 27.) önkormányzati rendeletével jóváhagyta. Az új dokumentumok elérhetőek az alábbi linken:

https://ocsa.hu/index.php?content=dokumentumok

Ócsa, 2019. július 10.

 

Tisztelettel,

                                                           Bukodi Károly

                                                                                                 polgármester

 


T Á J É K O Z T A T Á S

 

Tisztelt Ócsai Lakosok!

Tájékoztatom Önöket, hogy a 0295/23, 0295/62, 4003, 4011, 4021, 4049/g, 4059, 4093, 4102/b, 4118 és 4132 helyrajzi számú ingatlanok tulajdonosainak kérelmére, Ócsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ócsa város településképének védelméről szóló 12/2019.(VI. 27.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: TKR) alapján indított, a felsorolt helyrajzi számú ingatlanokon található pincék helyi egyedi védelem alá helyezési folyamata lezárult. Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 161/2019. (VI.26.) önkormányzati határozatában döntött a felsorolt ingatlanokon található pincék helyi egyedi védelem alá helyezéséről. A helyi egyedi védelem alatt álló értékek listáját a TKR 2. melléklete tartalmazza. A rendelet teljes szövege letölthető az alábbi webhelyről:

https://ocsa.hu/index.php?content=dokumentumok

Ócsa, 2019. július 10.

 

Tisztelettel,

                                                           Bukodi Károly

                                                                                                polgármester

 


T Á J É K O Z T A T Á S

 

Tisztelt Ócsai Lakosok!

Tájékoztatom Önöket, hogy Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. március 28-án elfogadta Ócsa Város hatályos településrendezési eszközeinek módosítását a 07/21 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában. A módosítások 2018. április 1-jétől léptek hatályba. Ócsa Város hatályos településrendezési eszközei – a módosítással egységes szerkezetbe foglalva – az alábbi linkeken érhetők el:

https://ocsa.hu/dokumentumok
(A településfejlesztési és településrendezési dokumentumok között.)

Jelen módosítás jóváhagyott dokumentuma az alábbi linkről tölthető le:

Ócsa, 2018. április 11.

Tisztelettel,
Bukodi Károly
polgármester

 


 

ÓCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 2
E-mail: polghiv@ocsa.hu
Központi tel.: +36-29-378-125

ÜGYFÉLFOGADÁS
Hétfő: 13.00 - 18.00
Szerda: 13.00 - 16.00
Péntek: 07.30 - 12.00

© 2019. Ócsa Város Önkormányzata.
Impresszum, Adatvédelmi tájékoztató.