Ócsa Város Hivatalos Honlapja

 

TÁJÉKOZTATÁS

Tisztelt Ócsai Lakosok!

 

A településfejlesztési koncepcióról, integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Trk.) 42/A. § (1) bekezdése alapján kérjük véleményüket Ócsa módosított Településrendezési eszközeinek (Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási terv) tervezetével kapcsolatban, a 0473/8 helyrajzi számú ingatlan vonatkozásában.

 

A módosításhoz kapcsolódó dokumentum letölthető az alábbi linkről:

Véleményezési dokumentáció

 

Kérjük az érintett lakosságot, gazdálkodó szervezeteket, valamint az érdekképviseleti és civil szervezeteket, hogy Ócsa Településrendezési eszközeinek módosítási tervezetével kapcsolatos véleményüket, javaslataikat legkésőbb 2019. szeptember 26. napjáig írásban tegyék meg az alábbi elérhetőségeken:

 

Ócsa Város Polgármesteri Hivatala, Vojnits Csaba Ferenc főépítész

  • levélben: 2364 Ócsa, Bajcsy Zs. u. 2
  • e-mail-ben: foepitesz@ocsa.hu

 

A fentiekkel kapcsolatban a Trk., valamint a településfejlesztéssel, településrendezéssel és a településképpel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 5/2017. (IV.27.) számú önkormányzati rendelete alapján

 

LAKOSSÁGI FÓRUMOT TARTUNK

2019. szeptember 18-án - szerdán - 1400 órai kezdettel

a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében (2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky utca 2.)

 

Ócsa, 2019. augusztus 14.

 

Bukodi Károly           

polgármester megbízásából  

Vojnits Csaba Ferenc főépítész


 

T Á J É K O Z T A T Á S

 

Tisztelt Ócsai Lakosok!

Tájékoztatom Önöket, hogy Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta Ócsa Város hatályos településrendezési eszközeinek módosítását a 4512/1 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában. Ócsa Város hatályos településrendezési eszközei – a módosítással egységes szerkezetbe foglalva – az alábbi linkeken érhetők el:

https://ocsa.hu/index.php?content=dokumentumok

(A településfejlesztési és településrendezési dokumentumok között.)

Jelen módosítás jóváhagyott dokumentumai az alábbi linkekről tölthetők le:

Ócsa, 2019. július 10.

 

Tisztelettel,

                                                        Bukodi Károly

                                                                                                 polgármester

 


T Á J É K O Z T A T Á S

 

Tisztelt Ócsai Lakosok!

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény és a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Trk.) előírásai alapján, felülvizsgálta a 2017-ben elkészített és jóváhagyott Településképi rendeletét (TKR), illetve Településképi arculati kézikönyvét (TAK). A felülvizsgálat során mind a TAK, mind a TKR módosítása szükségessé vált az időközben bekövetkezett jogszabályi és helyi változások okán. Ennek megfelelően, Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TAK módosítását 162/2019. (VI. 26.) számú ÖK határozatával, míg az új Településképi rendeletet 12/2019. (VI. 27.) önkormányzati rendeletével jóváhagyta. Az új dokumentumok elérhetőek az alábbi linken:

https://ocsa.hu/index.php?content=dokumentumok

Ócsa, 2019. július 10.

 

Tisztelettel,

                                                           Bukodi Károly

                                                                                                 polgármester

 


T Á J É K O Z T A T Á S

 

Tisztelt Ócsai Lakosok!

Tájékoztatom Önöket, hogy a 0295/23, 0295/62, 4003, 4011, 4021, 4049/g, 4059, 4093, 4102/b, 4118 és 4132 helyrajzi számú ingatlanok tulajdonosainak kérelmére, Ócsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ócsa város településképének védelméről szóló 12/2019.(VI. 27.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: TKR) alapján indított, a felsorolt helyrajzi számú ingatlanokon található pincék helyi egyedi védelem alá helyezési folyamata lezárult. Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 161/2019. (VI.26.) önkormányzati határozatában döntött a felsorolt ingatlanokon található pincék helyi egyedi védelem alá helyezéséről. A helyi egyedi védelem alatt álló értékek listáját a TKR 2. melléklete tartalmazza. A rendelet teljes szövege letölthető az alábbi webhelyről:

https://ocsa.hu/index.php?content=dokumentumok

Ócsa, 2019. július 10.

 

Tisztelettel,

                                                           Bukodi Károly

                                                                                                polgármester

 


T Á J É K O Z T A T Á S

 

Tisztelt Ócsai Lakosok!

Tájékoztatom Önöket, hogy Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. március 28-án elfogadta Ócsa Város hatályos településrendezési eszközeinek módosítását a 07/21 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában. A módosítások 2018. április 1-jétől léptek hatályba. Ócsa Város hatályos településrendezési eszközei – a módosítással egységes szerkezetbe foglalva – az alábbi linkeken érhetők el:

https://ocsa.hu/dokumentumok
(A településfejlesztési és településrendezési dokumentumok között.)

Jelen módosítás jóváhagyott dokumentuma az alábbi linkről tölthető le:

Ócsa, 2018. április 11.

Tisztelettel,
Bukodi Károly
polgármester

 


 

ÓCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 2
E-mail: polghiv@ocsa.hu
Központi tel.: +36-29-378-125

ÜGYFÉLFOGADÁS
Hétfő: 13.00 - 18.00
Szerda: 13.00 - 16.00
Péntek: 07.30 - 12.00

© 2019. Ócsa Város Önkormányzata.
Impresszum, Adatvédelmi tájékoztató.