Ócsa Város Hivatalos Honlapja

 

TÁJÉKOZTATÁS

Tisztelt Ócsai Lakosok!

Tájékoztatom Önöket, hogy Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. március 28-án elfogadta Ócsa Város hatályos településrendezési eszközeinek módosítását a 07/21 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában. A módosítások 2018. április 1-jétől léptek hatályba. Ócsa Város hatályos településrendezési eszközei – a módosítással egységes szerkezetbe foglalva – az alábbi linkeken érhetők el:

https://ocsa.hu/dokumentumok
(A településfejlesztési és településrendezési dokumentumok között.)

Jelen módosítás jóváhagyott dokumentuma az alábbi linkről tölthető le:

Ócsa, 2018. április 11.

Tisztelettel,
Bukodi Károly
polgármester


TÁJÉKOZTATÁS

Ócsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény értelmében legkésőbb 2017. december 31. napjáig meg kellett alkotnia a Településképi rendeletét. A településképi rendelet szakmai megalapozása érdekében Ócsa Településképi Arculati Kézikönyvét is el kellett készíteni. Örömmel tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy mind Ócsa Településképi Arculati Kézikönyve, mind a Településképi rendelet elkészült és jóváhagyásra került.

Ócsa Város Önkormányzata a településképi arculati kézikönyvek elkészítését - az első pillanattól kezdve - lehetőségként értékelte, melynek keretében olyan szemléletformáló kiadvány elkészítését célozta meg, amit a lakosság örömmel és büszkén használhat majd, saját épített- és természeti környezetének formálása során. A kézikönyvben célunk volt Ócsa épített értékeinek, kialakult városképének illő bemutatása, melyet minőségi képanyaggal és igényes szerkesztéssel kiegészítve próbáltunk még vonzóbbá tenni. A kialakult állapot bemutatásán felül, célunk volt a jövőben építkezők részére egy átfogó iránymutatás megalkotása is, melyben igyekeztünk a kreativitás korlátozása nélkül, csak a legfontosabb településképi szempontokat szerepeltetni. A kézikönyv valódi jelentőségét, várhatóan csak a jövőbeni tapasztalatok alapján tudjuk majd értékelni, de addig is bízunk abban, hogy mind a kézikönyv tartalma, mind formai megjelenése a „vonzó település” érzetével tölti el mindazokat, akik valamilyen okból azt a kezükbe veszik.

Ócsa Város Önkormányzata – a teljes körű nyilvánosság biztosításának érdekében – a témával kapcsolatos anyagait 2017. május 29-től kezdve, folyamatosan frissítve közzé teszi a www.ocsa.hu honlapon, az Önkormányzat fülön, a Partnerségi egyeztetés aloldalon, illetve a témával kapcsolatos felhívásokat kifüggeszti a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján is. A jóváhagyott kézikönyv és rendelet is ezen a címen érhető el.

Ócsa Településképi Arculati Kézikönyvével és Településképi rendeletével kapcsolatos észrevételeiket továbbra is várjuk a foepitesz@ocsa.hu e-mail címre küldött elektronikus levélben.

Ócsa, 2017. november 08.

Bukodi Károly
polgármester

ÓCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 2 | E-mail: polghiv@ocsa.hu
Központi tel.: +36-29-378-125 | Fax: +36-29-378-067

ÜGYFÉLFOGADÁS
Hétfő: 13.00 - 18.00
Szerda: 13.00 - 16.00
Péntek: 07.30 - 12.00

© 2018. Ócsa Város Önkormányzata.
Impresszum, Adatvédelmi tájékoztató.