Ócsa Város Hivatalos Honlapja

 

TÁJÉKOZTATÁS

 

Tisztelt Ócsai Lakosok!

 

Tájékoztatom Önöket, hogy a 0295/23, 0295/62, 4003, 4011, 4021, 4049/g, 4059, 4093, 4102/b, 4118 és 4132 helyrajzi számú ingatlanok tulajdonosainak kérelmére, Ócsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ócsa város településképének védelméről szóló 6/2017.(X.25.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: TKR) alapján, a felsorolt helyrajzi számú ingatlanokon található pincék tekintetében megindításra került a helyi egyedi védelem alá helyezés folyamata. A helyi egyedi védelem alá helyezési folyamat alapját, a kérelemmel egy időben benyújtásra került értékvizsgálati dokumentációk jelentik, melyek tartalma megfelel a TKR előírásainak.

Felhívom a figyelmüket, hogy a helyi védelemmel kapcsolatos előírásokat, kötelezettségeket és a helyi védetté nyilvánítás folyamatának eljárási részleteit a TKR IV. fejezete (28. § - 37. §) tartalmazza. A TKR teljes szövege letölthető az alábbi webhelyről: 05a_telepuleskepi_rendelet_145605.pdf, illetve személyesen megtekinthető az Ócsai Polgármesteri Hivatalban, ügyfélfogadási időben.

 

Amennyiben a felsorolt helyrajzi számú ingatlanokon található pincék tekintetében a helyi egyedi védelem alá helyezés folyamatával kapcsolatban kifogást kíván emelni, vagy további észrevételeket tenne, arra jelen tájékoztatás közzétételétől számított 15 napon belül van lehetősége, írásban. Amennyiben élne ezzel a lehetőséggel, válaszát az alábbi címek egyikére várjuk:

  • Postai úton: Ócsai Polgármesteri Hivatal - 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2. - Főépítész
  • Elektronikus úton: foepitesz@ocsa.hu

 

Ócsa, 2019. június 05.

 

Tisztelettel,

Vojnits Csaba Ferenc

főépítész


TÁJÉKOZTATÁS

Tisztelt Ócsai Lakosok!

 

A településfejlesztési koncepcióról, integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Trk.) 38. § (2) bekezdés a) pontja alapján kérjük véleményüket Ócsa módosított Településrendezési eszközeinek (Településszerkezeti terv és Helyi Építési Szabályzat) tervezetével kapcsolatban, a 4512/1 helyrajzi számú ingatlan vonatkozásában.

 

A módosításhoz kapcsolódó dokumentum letölthető az alábbi linkről:

 

Kérjük az érintett lakosságot, gazdálkodó szervezeteket, valamint az érdekképviseleti és civil szervezeteket, hogy Ócsa Településrendezési eszközeinek módosítási tervezetével kapcsolatos véleményüket, javaslataikat legkésőbb 2019. február 28. napjáig írásban tegyék meg az alábbi elérhetőségeken:

 

Ócsa Város Polgármesteri Hivatala, Vojnits Csaba Ferenc főépítész

  • levélben: 2364 Ócsa, Bajcsy Zs. u. 2
  • e-mail-ben: foepitesz@ocsa.hu

 

A fentiekkel kapcsolatban a Trk., valamint a településfejlesztéssel, településrendezéssel és a településképpel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 5/2017. (IV.27.) számú önkormányzati rendelete alapján

 

LAKOSSÁGI FÓRUMOT TARTUNK

2019. február 20-án - szerdán - 1400 órai kezdettel

a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében
(2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky utca 2.)

 

Ócsa, 2019. január 30.

 

Bukodi Károly
polgármester megbízásából
Vojnits Csaba Ferenc főépítész


TÁJÉKOZTATÁS

Tisztelt Ócsai Lakosok!

 

A településfejlesztési koncepcióról, integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Trk.) 43/A. § (6) bekezdés a) pontja alapján kérjük véleményüket Ócsa új Településképi rendeletének tervezetével kapcsolatban.

 

A módosításhoz kapcsolódó dokumentum letölthető az alábbi linkről:

 

Kérjük az érintett lakosságot, gazdálkodó szervezeteket, valamint az érdekképviseleti és civil szervezeteket, hogy Ócsa új Településképi rendeletének tervezetével kapcsolatos véleményüket, javaslataikat legkésőbb 2019. február 28. napjáig írásban tegyék meg az alábbi elérhetőségeken:

 

Ócsa Város Polgármesteri Hivatala, Vojnits Csaba Ferenc főépítész

  • levélben: 2364 Ócsa, Bajcsy Zs. u. 2
  • e-mail-ben: foepitesz@ocsa.hu

 

A fentiekkel kapcsolatban a Trk., valamint a településfejlesztéssel, településrendezéssel és a településképpel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 5/2017. (IV.27.) számú önkormányzati rendelete alapján

 

LAKOSSÁGI FÓRUMOT TARTUNK

2019. február 20-án - szerdán - 1400 órai kezdettel

a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében
(2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky utca 2.)

 

Ócsa, 2019. január 30.

 

Bukodi Károly
polgármester megbízásából
Vojnits Csaba Ferenc főépítész


TÁJÉKOZTATÁS

Tisztelt Ócsai Lakosok!

Tájékoztatom Önöket, hogy Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. március 28-án elfogadta Ócsa Város hatályos településrendezési eszközeinek módosítását a 07/21 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában. A módosítások 2018. április 1-jétől léptek hatályba. Ócsa Város hatályos településrendezési eszközei – a módosítással egységes szerkezetbe foglalva – az alábbi linkeken érhetők el:

https://ocsa.hu/dokumentumok
(A településfejlesztési és településrendezési dokumentumok között.)

Jelen módosítás jóváhagyott dokumentuma az alábbi linkről tölthető le:

Ócsa, 2018. április 11.

Tisztelettel,
Bukodi Károly
polgármester


ÓCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 2
E-mail: polghiv@ocsa.hu
Központi tel.: +36-29-378-125

ÜGYFÉLFOGADÁS
Hétfő: 13.00 - 18.00
Szerda: 13.00 - 16.00
Péntek: 07.30 - 12.00

© 2019. Ócsa Város Önkormányzata.
Impresszum, Adatvédelmi tájékoztató.