Ócsa Város Hivatalos Honlapja

Önkormányzati rendeletek tervezete társadalmi egyeztetés céljából

Az önkormányzati rendeletek tervezete társadalmi egyeztetés céljából Ócsa Város hivatalos honlapján (www.ocsa.hu), továbbá - hagyományos úton - a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, legkésőbb a képviselő-testület ülését megelőző 14. napon 16.00 óráig kerül megjelenítésre, valamint kifüggesztésre.

Az önkormányzati rendeletek tervezetéhez a polghiv@ocsa.hu elektronikus levélcímre, postai úton érkezett, vagy a Polgármesteri Hivatal Titkárságán személyesen leadott levélben a Képviselő-testület ülését megelőző 8. napon 14.00 óráig

a) természetes személy,
b) alapítvány, közalapítvány,
c) társadalmi szervezet
d) gazdálkodó szervezet

    nyílváníthat véleményt, fogalmazhat meg javaslatot (a továbbiakban: előzetes javaslat)

Az előzetes javaslat tartalmazza:

a) az egyeztetésben részt vevő nevét, vagy az egyeztetésben résztvevő képviselőjének nevét,
b) az egyeztetésben részt vevő címét, elektronikus elérhetőségét,
c) a rendelet-tervezet címét,
d) a javaslatot, észrevételt,
e) a javaslat indokait,
f) az egyeztetésben résztvevő aláírását (kivéve elektronikus úton beküldve)

A rendelet-tervezetről szóló döntést követő 30 nap elteltével az e rendelet szerint közzétett dokumentumok a honlapról, valamint a Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblájáról eltávolításra, továbbá a papír alapon eljuttatott, vagy elektronikusan megküldött vélemények megsemmisítésre kerülnek.

Ócsa Város Önkormányzat 17/2012. (VIII.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzati rendeletek előkészítésében való társadalmi részvétel szabályairól.

Meghívók testületi ülésekre

ÓCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 2
E-mail: polghiv@ocsa.hu
Központi tel.: +36-29-378-125

ÜGYFÉLFOGADÁS
Hétfő: 13.00 - 18.00
Szerda: 13.00 - 16.00
Péntek: 07.30 - 12.00

© 2019. Ócsa Város Önkormányzata.
Impresszum, Adatvédelmi tájékoztató.