Ócsa Város Hivatalos Honlapja

Járványügyi veszélyhelyzet

SzámaTárgya
7/2020./IV.22./ Ócsa Város Polgármesterének önkormányzati rendelete A településen működő piac nyitvatartásának és látogathatóságának rendjére vonatkozó szabályairól.

1. Adózás

SzámaTárgya
18/2015. /XII.1./ Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a helyi adókról.

2. Állattartás

SzámaTárgya
26/2017./XII.20./ Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete az állatok tartásáról.

3. Árak, díjak

SzámaTárgya
21/2006./XII.22./ Ócsa Város Önkormányzat Képviselőtestületének rendelete a talajterhelési díjról
27/2013./XII.20./ Ócsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról.
17/2015./XII.1./ Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a gyermekétkeztetési és egyéb étkezési térítési díjak megállapításáról.
4/2016./II.26./ Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a bölcsődei térítési díjakról.
17/2017. /X. 25./ Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról és a köztisztasággal kapcsolatos egyes kérdésekről.
16/2019./VIII.1./ Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a meghatározott össztömeget meghaladó gépjárművek helyi közutakra történő behajtásához szükséges behajtási engedély kiadásáról.
4/2020./II.28./ Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete A víziközmű hálózathoz történő utólagos csatlakozás műszaki és pénzügyi feltételeiről, az utólagos csatlakozásért fizetendő hozzájárulás mértékéről és az engedélyezés szabályairól.

4. Címer, zászló, lobogózás, névhasználat

SzámaTárgya
10/1996./VIII.28./ Ócsa Város Önkormányzatának rendelete a helyi címerről és zászlóról /lobogóról/
22/2013. /X.31./ Ócsa Város Önkormányzat önkormányzati rendelete Ócsa településnév használatáról.
10/2015./V.29./ Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a közterületek és középületek fellobogózásáról.

5. Kitüntetések

SzámaTárgya
9/2015./V.29./ Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelete "Ócsa Város Díszpolgára" cím alapításáról és adományozásának rendjéről.
4/2018./II.28./ Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete kitüntető díjak alapításáról és adományozásuk rendjéről.

6. Közszolgáltatások

6.1 Szociális és gyermekvédelmi ellátás

SzámaTárgya
18/2004./XII.23./ Ócsa Város Önkormányzat Képviselőtestületének rendelete a szociálpolitikai Kerekasztal létrehozásáról és működéséről
14/2015./X.2./ Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról.
16/2016./IX.01./ Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról.
7/2019./III. 28./ Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete az Ócsai Életút Program keretében nyújtandó támogatások rendjéről.

6.2 Közoktatás

6.3 Közművelődés

SzámaTárgya
15/2018./VII.26./ Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a közművelődésről.

6.4 Egészségügy

SzámaTárgya
6/2015. /II.27./ Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a védőnői körzetek kialakításáról.
15/2016. /IX. 01./ Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a háziorvosi, a házi gyermekorvosi és a fogorvosi körzetek kialakításáról.

6.5 Sport

SzámaTárgya
7/2011./III.31./ A sportról

7. Településrendezés

7.1 Szabályozási tervek, helyi építési szabályzatok

SzámaTárgya
5/2000./III.8./ Ócsa Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestületének rendelete a 016/28 hrsz-ú külterület belterületbe vonásáról
10/2016./VI.30./ Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete A közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük megvátoztatásának és a házszámok megállapításának egyes szabályairól.
5 /2017. /IV.27./ Ócsa Város Önkormányzat Képviselő - testületének önkormányzati rendelete a településfejlesztéssel, településrendezéssel és a településképpel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól.
4/2017. /IV.27./ Ócsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete Ócsa város helyi építési szabályzatáról.
12/2019./VI.27./ Ócsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete Ócsa város településképének védelméről.

8. Környezetvédelem

8.1 Közterületek, ingatlanok rendje

SzámaTárgya
15/2010./X.29./ A közterület-felügyelet működéséről és működésének egyes kérdéseiről
4/2013./III.28./ Ócsa Város Önkormányzat önkormányzati rendelete A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről.
5/2016./III.30./ Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a közterületi térfigyelő rendszerről.
21/2018./X.31./ Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete az egyes gyomnövények elszaporodása elleni védekezési kötelezettségről.
21/2019./IX. 26./ Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete A közterületek rendjéről és használatáról
30/2019./XII.19./ Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a közterületen történő szeszesital-fogyasztás tilalmáról.
23/2020./X.29./ Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 16/2016.(IX.01.) önkormányzati rendelet módosításáról.
24/2020./X.29./ Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a csapadékvíz-elvezetés közterületre történő kivezetésre vonatkozó szabályozás rendjéről, valamint a vonatkozó eljárási szabályokról.

8.2 Környezetvédelem

SzámaTárgya
6/2014. /III.27./ Ócsa Város Önkormányzat önkormányzati rendelete Ócsa város közigazgatási területén található egyes közterületek védett övezetté nyilvánításáról

8.3 Hulladékkezelés (folyékony, szilárd)

9. Közigazgatási hatósági eljárások

10. Szervezet és működés (képviselő-testület és szervei)

SzámaTárgya
17/2012. /VIII.30./ Ócsa Város Önkormányzat önkormányzati rendelete az önkormányzati rendeletek előkészítésében való társadalmi részvétel szabályairól
23/2019./X.22./ Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról.

11. Gazdálkodás

11.1 Költségvetési gazdálkodás

SzámaTárgya
21/2003./XI.23./ Ócsa Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestületének rendelete az átmeneti gazdálkodás szabályairól
3/2007./III.2./ Ócsa Város Önkormányzat Képviselőtestületének rendelete 2007. évi költségvetésről
1/2008./I.31./
kiegészítő
kiegészítő 2
Ócsa Város Önkormányzat Képviselőtestületének rendelete 2008. évi költségvetésről
7/2008./V.05./ Ócsa Város Önkormányzat Képviselőtestületének, rendelete a 2007. évi zárszámadásról
3/2009./II.27./
kiegészítő
Ócsa Város 2009. évi költségvetéséről
9/2009./IV.29./
kiegészítő
2008. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadásról
10/2009./IV.29./ a költségvetési és zárszámadási rendelet tartalmának meghatározásáról
2/2010./II.26./
kiegészítő
kiegészítő 2
kiegészítő 3
Ócsa Város Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről
7/2010./IV.30./
kiegészítő
2009. évi költségvetési zárszámadásról
5/2011./II.17./ Ócsa Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről
10/2011 (IV.29.)
kiegészítő
Ócsa Város Önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról
5/2012. /II.15./
kiegészítő
Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének ÖK rendelete Ócsa Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről
12/2012./IV.27./
kiegészítő
Ócsa Város Önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról
2/2013. /II. 15./
kiegészítő
Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének ÖK rendelete Ócsa Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről
7/2013./V.2./
kiegészítő
ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK rendelete az Ócsa Város Önkormányzat 2012. évi költségvetési végrehajtásáról.
1/2014./II.06./
kiegészítő
Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete Ócsa Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről.
9/2014. (V.05.)
kiegészítő
Ócsa Város Önkormányzat Képviselőtestületének rendelete az Ócsa Város Önkormányzat 2013. évi költségvetési végrehajtásáról.
8/2015./V.4./
kiegészítő
Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015.(V. 4.) önkormányzati rendelete Ócsa Város Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának zárszámadásáról.
3/2016./II.15./
kiegészítő
Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete Ócsa Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről.
8/2016./V.26./
kiegészítő
Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete Ócsa Város Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásának zárszámadásáról.
2/2017./II.13./
kiegészítő
Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete Ócsa Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről.
8/2017./V.31./
kiegészítő
Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete Ócsa Város Önkormányzat 2016. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
3/2018./II.15./
kiegészítő
Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete Ócsa Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről.
7/2018. /IV. 25./
kiegészítő
Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete Ócsa Város Önkormányzat 2017. évi gazdálkodásának zárszámadásáról.
2/2019. /II.14./
kiegészítő
Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2019. (II. 14.) önkormányzati rendelete Ócsa Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről.
9/2019. /IV.25./
kiegészítő
Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete Ócsa Város Önkormányzat 2018. évi gazdálkodásának zárszámadásáról.
3/2020./II.14./
kiegészítő
Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete Ócsa Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről.
16/2020./VI.26./ Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete Ócsa Város Önkormányzat 2019. évi gazdálkodásának zárszámadásáról.
6/2021. /II.15./
kiegészítő
Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete Ócsa Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről.

11.2 Vagyongazdálkodás

SzámaTárgya
14/2016./IX.01./
kiegészítő
Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól.
6/2017./IV.27./ Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről.
18/2020./VII.31./ Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 6/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról.

11.3 Beruházások, felújítások (önkormányzati és nem önkormányzati)

SzámaTárgya
29/2005./XII.23./ Ócsa Város Önkormányzat Képviselőtestületének rendelete az önkormányzat és a helyi közút építésében érdekeltek együttműködéséről, valamint az útépítési érdekeltségi hozzájárulásról

12. Egyéb

SzámaTárgya
14/2001./XI.30./ Ócsa Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestületének rendelete a köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásairól, valamint a szociális és kegyeleti támogatásairól
5/2002./III.1./ Ócsa Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestületének rendelete az ócsai közalkalmazottak egyes juttatásairól
1/2007./I.31./ Ócsa Város Önkormányzatának ÖK. RENDELETE a járművek parkoló- és tárolóhelyei kialakításáról és a járművek parkolási rendjének szabályozásáról
14/2011.(VI.29.) 24/2010.(XII.24.) sz. rendelete a helyi kisebbségi önkormányzatról szóló rendelet hatályon kívül helyezéséről
6/2016./III.30./ Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezés rendjéről.
19/2016./X.28./ Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés létesítése engedélyezésének szabályairól és díjairól.
18/2017. /X. 25./ Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete az adóbevételekből származó anyagi érdekeltség rendszeréről.
16/2019./VIII.1./ Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a meghatározott össztömeget meghaladó gépjárművek helyi közutakra történő behajtásához szükséges behajtási engedély kiadásáról.
33/2020./XII.17/ Ócsa Város Önkormányzat Polgármesterének önkormányzati rendelete az Ócsai Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2021. évi illetmény-kiegészítéséről
34/2020./XII.17./ Ócsa Város Önkormányzat önkormányzati rendelet a 2021. évi igazgatási szünet elrendeléséről
37/2020/XII.17./ Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a köztisztviselői illetményalapról

ÓCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 2
E-mail: polghiv@ocsa.hu
Központi tel.: +36-29-378-125

ÜGYFÉLFOGADÁS
Hétfő: 13.00 - 18.00
Szerda: 13.00 - 16.00
Péntek: 07.30 - 12.00

© 2019. Ócsa Város Önkormányzata.
Impresszum, Adatvédelmi tájékoztató.